Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. február 25.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
1.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
1.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Pedrano CRD Kivitelező Kft. részére a Corvin negyed 113/a tömb (Budapest VIII. Práter u. 25-27.) irodaház kivitelezéséhez szükséges közterületi járdaszakaszok építés közbeni megbontásához
1.3. Tulajdonosi hozzájárulás Tervstúdió Mérnökiroda Bt. részére, a Budapest VIII. kerület Mátyás téri illemhely vízvezeték bekötéséhez szükséges közterületi munkákhoz
2. Kisfalu Kft
2.1. Molnár Lászlóné egyéni vállalkozó bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 69. szám alatt bérelt helyiség vonatkozásában
2.2. Somogyi É-TREND Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. József krt. 9. (Somogyi B. u. 8.) szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
2.3. ABI-KORI Bt. bérlő és a LEGIBA Kft. közös kérelme bérlőtársi jogviszony létesítésére a Budapest VIII., Víg u. 24. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
2.4. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (4 db)
2.5. A Magyar Nosztalgia- és Hobbijármű Kft. és a METAMIX Kft. gépkocsi-beállók cseréje a Budapest VIII. József u. 14. szám alatti gépkocsi-beálló vonatkozásában
2.6. Javaslat engedményezési szerződés megkötésére a Budapest VIII., Koszorú u. 8-10. szám alatti ingatlan tekintetében
3. Beszerzések
3.1. „Személygépkocsi beszerzés” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
4. Egyebek
4.1. Váltótartozás kiegyenlítése egyedi árfolyamon
4.2. Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tevékenységéhez szükséges tanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződések módosítására
4.3. Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tevékenységéhez szükséges tanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítására Gyenge Zsolt Attilával
4.4. Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tevékenységéhez szükséges tanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítására Pomázi Dániellel
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok