Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. március 18.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Hozzájárulás a Budapest VIII., Dankó utca ………………. szám alatti, …………………. helyrajzi számú lakásingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződésben foglalt 1/1 arányú tulajdonjogszerzéshez
1.2. Javaslat a Kisstáció u. …… sz. alatti épületben található lakás feltétel bekövetkeztéig történő használatba adásának, valamint az „Álomépítők” című műsort szervező MB Music & Film Produceri Irodával kötött megállapodás meghosszabbítására
2. Képviselő-testület
2.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 20/A. sz. alatti társasház felújítására
2.2. Javaslat a józsefvárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról szóló 57/2007. (X.16.) önk. rendelet módosítására
2.3. Javaslat a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. szám alatti ingatlanok vagyonkezelésbe adására
2.4. Javaslat a Józsefvárosi Közterületi és Parkolási Rendészettel kapcsolatos döntések meghozatalára
2.5. Tájékoztató a Golgota téri Szent István-i kettős kereszt pályázat elbírálásáról
2.6. Javaslat óvodavezetői pályázatok kiírására
2.7. Javaslat használati szerződés megkötésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
2.8. Javaslat a SODEXO Magyarország Kft-vel közétkeztetési szolgáltatás tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosítására
2.9. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
2.10. Javaslat a bölcsődei térítési díjakról szóló 13/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítására
2.11. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a térítési díj fizetési kötelezettségről szóló 21/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosítására
2.12. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetői pályázatának kiírására
2.13. Javaslat az alpolgármesteri keret terhére történő támogatások elbírálására
2.14. Javaslat a LÉLEK Program jövőbeni ellátására
2.15. Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. MNP III. Feladat-ellátási szerződésének módosítása
3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
3.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
3.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület Százados út 18. vízbekötés közterületi munkálataihoz
3.3. Tulajdonosi hozzájárulás az Impulzív Kft. részére Budapest VIII. kerület Dobozi u. 2. transzformátor (ÉHTR) állomás 1kV-os kábelrekonstrukciójának közterületi munkálataihoz
3.4. Tulajdonosi hozzájárulás az Impulzív Kft. részére Budapest VIII. kerület Szilágyi u. 2. transzformátor (ÉHTR) állomás 10kV-os kábelrekonstrukciójának közterületi munkálataihoz
3.5. Tulajdonosi hozzájárulás az Impulzív Kft. részére Budapest VIII. kerület Mária u. 2. transzformátor (ÉHTR) állomás 10kV-os kábelrekonstrukciójának közterületi munkálataihoz
3.6. Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. kerület Német u. 14. szám alatti Németh László Általános Iskola tanulói létszámbővítése kapcsán megépülő gyalogátkelőhely (Budapest VIII. kerület Német utca - József utca kereszteződése) közvilágításának térítésmentes kezelésbe adásához
3.7. Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve
3.8. A Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének jóváhagyása
3.9. Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve
4. Kisfalu Kft.
4.1. Alnaorasz Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 87. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
4.2. Hemercy Kkt. bérlő bérleti szerződés hosszabbítás és tevékenységi kör módosításra vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 21. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.3. TRUE WAY Kft. részletfizetési kérelme a Budapest VIII. kerület, Horváth M. tér 16. szám alatti helyiségre felhalmozott hátralék vonatkozásában
4.4. T. I. részletfizetési kérelme a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 14. szám alatti helyiségre felhalmozott hátralék vonatkozásában
4.5. G. Gy. részletfizetési kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 65. szám alatti helyiségre felhalmozott hátralék vonatkozásában
4.6. Babus Zöld Trans Kft. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII., Práter u. 33. szám alatti helyiség vonatkozásában
4.7. A Budapest VIII., Dugonics u. 12/b. szám alatti telekingatlanra kikötött visszavásárlási jog gyakorlására vonatkozó javaslat
4.8. A Budapest VIII., Vajdahunyad u. 5. szám alatti telekingatlanra kikötött visszavásárlási jog gyakorlására vonatkozó javaslat
5. Sürgősségi
5.1. Házőrző többlakásos épületbiztosítás biztosítási díj aktualizálásának tudomásul vétele
5.2. Hozzájárulás a Józsefvárosi Közterület-felügyelettől visszavételre kerülő gépjárművek ingyenes használatba adásához
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok