Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (2019. október 13-ig) ülése - 2013. április 2.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Útkárral kapcsolatos peres ügyben született ítélet tudomásul vétele
1.2. Javaslat a Budapest VIII., Diószeghy Sámuel utca ……………………. szám alatti lakás házfelügyelői szolgálati lakásként történő kijelölésére, és a fenti lakásba házfelügyelő/bérlő kijelölésére
2. Képviselő-testület
2.1. Beszámoló az átláthatósági nyilatkozattételre második alkalommal felkért szervezetekről
2.2. Javaslat a Budapest VIII., József u. 27. és Vajdahunyad u. 9. szám alatti telekingatlanok hasznosítására, valamint a kerületben kerékpártárolók létrehozására
2.3. A 2013. január 14. napjára kiírt „KSZ/2013 típusú” bérlakás pályázat eredményének megállapítása, és javaslat a „KSZ-II/2013 típusú” bérlakás pályázat újabb kiírására
2.4. Beszámoló a rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező feladatok ellátásáról és javaslat a lakosságvédelmi intézkedést igénylő önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátására
2.5. Javaslat a Teleki téri piac elektromos hálózatának fejlesztésével és a tervezői művezetői feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára
2.6. Javaslat közfeladat ellátási szerződés megkötésére a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium és a Jézus Társasága Alapítvánnyal
2.7. Javaslat háziorvosi szerződések módosítására
2.8. Javaslat a közfoglalkoztatottak munkaköri alkalmassági vizsgálata elvégzése tárgyában kötött Együttműködési Megállapodás megszüntetésére
3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
3.1. Tulajdonosi hozzájárulás, a VIII. kerület Márkus Emília utca Rákóczi út irányában történő megnyitásához kapcsolódó útépítési és forgalomtechnikai egyesített engedélyezési és kiviteli terveihez kapcsolódó közvilágítás átépítése során a közvilágításnak térítésmentes kezelésbe adásához
4. Kisfalu Kft.
4.1. Golden Mosoly Bt. bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 68. szám alatti helyiség vonatkozásában
4.2. A Budapest VIII., Harminckettesek tere 2. földszinti 35635/0/A/34 helyrajzi számú, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
4.3. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (5 db)
4.4. A Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 11. II. em. 7. szám alatti Önkormányzati tulajdonú lakásban gáz-fogyasztó vezeték cserével, gázszolgáltatás helyreállítása
4.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület Bezerédi u. 3. és Bezerédi u.5. szám alatti helyiségcsoport felújítására
5. Beszerzések
5.6. „Trefort u. 3-5. forgalmi értékbecslés” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása (PÓTKÉZBESÍTÉS
7. Egyebek
7.1. Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt megbízási szerződésének 2013. január és február havi teljesítés igazolására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok