Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. április 8.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat gépkocsi-beálló ingyenes használatba adására
1.2. H. K. kérelme a Budapest VIII. kerület, Szilágyi u. 5. szám alatti helyiség kiürítésének elhalasztásával kapcsolatban
2. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
2.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
3. Kisfalu Kft.
3.1. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (1 db)
3.2. Kállai Zoltán egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 7. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.3. Török István egyéni vállalkozó új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII., Német u. 4. szám alatti helyiség vonatkozásában
3.4. T. J. V. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi 33-35. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.5. A Publimont Hirdetésszervező Kft. bérleti díjfizetési kötelezettség alóli mentesítésének kérelme a Budapest VIII., Dobozi u. 13. szám alatti óriástábla vonatkozásában
3.6. Javaslat a „MCS/2013 típusú” bérlakás pályázat kiírására
4. Beszerzések
4.1. „Vállalkozási szerződés az önkormányzati tulajdonú lakásokban és nem lakás célját szolgáló helyiségekben mellékvízmérő felszerelésére illetve mellékvízmérő cseréjére” tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás eredményének elfogadása
5. Egyebek
5.1. Devizás kötelezettség kiegyenlítése egyedi árfolyamon
5.2. Javaslat a Polgármesteri Hivatal I./100. tárgyaló helyiség technikai berendezésének bővítésére
5.3. Javaslat Teszársz Károly megbízási szerződésének 2013. március havi teljesítés igazolására
6. Sürgősségi
6.1. Javaslat megbízási szerződés megkötésére a Kisfalu Kft-vel a Teleki téri piac kivitelezés műszaki ellenőri feladatok ellátására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok