Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (2019. október 13-ig) ülése - 2013. április 15.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a Budapest VIII., Diószegi Sámuel u. …………………… szám alatti lakásra fennálló bérleti jogviszony szüneteltetésére, valamint a szüneteltetés idejére a lakbér és kapcsolódó külön szolgáltatási díjak elengedésére
1.2. Javaslat a Budapest VIII., Diószeghy Sámuel utca …………….. szám alatti lakás házfelügyelői szolgálati lakásként történő kijelölésére, és a fenti lakásba házfelügyelő/bérlő kijelölésére
1.3. Javaslat a 118/2013. (II. 11.) számú határozat kijavítására ajtószám elírás miatt
1.4. Javaslat a Budapest VIII., Víg u. …………. szám alatti lakásra, valamint a Budapest VIII., Víg u. ………….. szám alatti lakásra fennálló bérleti jogviszonyok közös megegyezéssel történő megszüntetésére, pénzbeli térítés megfizetése mellett
1.5. A Budapest, VIII. kerület Rákóczi út ……….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról lemondás
1.6. A Budapest, VIII. kerület Puskin utca ………….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról lemondás
1.7. „Kálvária tér kiviteli tervek és Teleki tér közösségi zöldfelület tervezési szolgáltatás” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása bírálóbizottság döntése alapján
2. Képviselő-testület
2.1. Beszámoló a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről
2.2. Javaslat a BRFK-val kötendő adományozási szerződés megkötésére
2.3. A Práter utcai iskola és tornacsarnok bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapítása és javaslat új pályázat közzétételére
2.4. Javaslat új pályázat kiírására a Társasházi Pályázatokat Elbíráló Munkacsoport 2013. évi civil szervezetekkel betöltendő 2 tagsági helyére
2.5. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 24/2009. (V.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet alkotására
2.6. Javaslat a Palotanegyed területén épületek és utcaképek helyi védetté nyilvánítására
2.7. Javaslat a Palotanegyed turisztikai időszak alatti zajártalmának csökkentésére
2.8. Javaslat a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány pályázaton való részvételének támogatására
2.9. Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére a Giusto-Kamara Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel
2.10. Javaslat közbeszerzési eljárásokban eljáró Bíráló Bizottság tagjára
2.11. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadására, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására, továbbá a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására
3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
3.1. Közterület használati kérelmek elbírálása Tulajdonosi hozzájárulás, Nagyfuvaros u. 2/b. cukrászda kialakítás, 3 db üzlethelyiség összenyitása
3.2. Tulajdonosi hozzájárulás az Impulzív Kft. részére Diószeghy Sámuel u. 17/a-17/b. 1 kV-os kábelrekonstrukció, (ÉHTR) állomás 1kV-os kábelrekonstrukciójának közterületi munkálataihoz
3.3. Tulajdonosi hozzájárulás az Impulzív Kft. részére Budapest VIII. kerület Bezerédi – Luther – Szilágyi utca 1 kV-os kábelrekonstrukció, (ÉHTR) állomás 1kV-os kábelrekonstrukciójának közterületi munkálataihoz
4. Kisfalu Kft.
4.1. FORMARKET Zrt. bérlő és a DI-Plant Kft. bérleti jog átruházásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. Gyulai Pál u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.2. T-Netprint Hungary Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 17. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.3. T-Netprint Hungary Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 22. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.4. Molnár János egyéni vállalkozó bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Német u. 13. szám alatti helyiség vonatkozásában
4.5. K. D. részletfizetési kérelme a Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 17. szám alatti helyiségre felhalmozott hátralék vonatkozásában
4.6. Porsystem Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Szigony utca 3-5. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.7. CREATRIO Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Tolnai L. u. 29. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.8. A Budapest VIII., Fiumei út 3. földszinti 34597/0/A/4 helyrajzi számú, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
4.9. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (1 db)
4.10. Javaslat a Németh László Általános Iskola sportudvar kialakítás vállalkozási szerződésének 2. számú módosítására
4.11. Javaslat a Budapest VIII., Bezerédi u. 6. szám alatti lakóépületben található udvaron filmforgatásra vonatkozó használati szerződés megkötésére
4.12. Javaslat közúti gyalogos átkelőhely kivitelezésére a Budapest VIII. kerület Német utca - József utca kereszteződése helyszínen.
5. Egyebek
5.1. Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének 2013. március havi teljesítés igazolására
5.2. Javaslat Pomázi Dániel megbízási szerződésének 2013. március havi teljesítés igazolására
visszafel

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben