Önkormányzat Ügyintézés Orczy negyed program Zöld 8 Déri Miksa Városkép Múlt-Jelen
Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Józsefváros összefog Civil
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (2019. október 13-ig) ülése - 2013. május 6.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Hozzájárulás a Budapest VIII., Leonardo da Vinci utca 41. földszint 1. szám alatti, 36277/0/A/4 helyrajzi számú, a Budapest VIII., Leonardo da Vinci utca 41. földszint 4. szám alatti, 36277/0/A/6 helyrajzi számú, a Budapest VIII., Leonardo da Vinci utca 41. I. emelet 10. szám alatti, 36277/0/A/12 helyrajzi számú lakásingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződésben foglalt 1/1 arányú tulajdonjog szerzéshez a Drámatéka Bt. javára
1.2. S. É. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bauer S. u. 11. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
1.3. Kártérítési igények
2. Képviselő-testület
2.1. A Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete
2.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának felhasználására és a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
2.3. Javaslat a Magdolna Negyed Program II. keretében 16 épületbe telepített kamerarendszer további működtetésére
2.4. Beszámoló az MNP II. keretében végzett épülettakarítási/lomtalanítási tevékenységről
2.5. Javaslat egy fő megbízására projektasszisztensi feladatok ellátására a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ MNP III-ban vállalt feladatellátásának támogatására
2.6. Javaslat a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett Káptalanfüredi Gyermek tábor gyermek vizesblokk felújítására
2.7. Javaslat a Képviselő-testület 428/2012. (XII. 06.) számú határozatának módosítására
2.8. Javaslat a Budapest VIII. kerületben, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok ideiglenes használatba adására
2.9. Nyilvános, egyfordulós pályázat kiírása a Budapest VIII. kerület, Futó utca 5-9. szám alatti, 35576/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telekingatlan értékesítésére
2.10. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
2.11. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 20/A sz. alatti társasház támogatására
2.12. Javaslat közösségi kertek megvalósításával és működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
2.13. Javaslat fedezet biztosítására virágtartó oszlopok elhelyezése céljából
2.14. Javaslat az építésüggyel összefüggő egyes helyi hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 5/2013. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítására
2.15. Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 51/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására
2.16. Javaslat szobrok és emléktáblák elhelyezésére, illetve síremlék felújításának támogatására
2.17. Javaslat a Budapest VIII., József u. 27. és Vajdahunyad u. 9. szám alatti telekingatlanok hasznosítására, valamint a kerületben kerékpártárolók létrehozására
2.18. Javaslat segélyhívó rendszer kialakítására a díjfizető parkoló automatákban
2.19. Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésének módosítására, a parkolást megakadályozó pollerek javítására, pótlására, költségvetési pótigény benyújtásával
2.20. Javaslat polgármesteri és alpolgármesteri keret terhére történő támogatások elbírálására
2.21. Javaslat az Ovi-Foci programhoz való csatlakozásra
2.22. Javaslat fogászati alapellátásra vonatkozó szerződés felülvizsgálatára
2.23. Javaslat a Családok Átmeneti Otthonával kötött ellátási szerződés módosítására, valamint a 2012. évi szakmai beszámoló elfogadására
2.24. Javaslat a LÉLEK-Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.25. Javaslat a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel támogatási szerződés megkötésére
2.26. Javaslat közbeszerzési eljárásokban eljáró Bíráló Bizottság tagjára
2.27. Budapest VIII., Szerdahelyi u. 4-6-8. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kötbér rendezésére tett egyezségi javaslat
2.28. Tájékoztató az átlátható szervezetekre vonatkozó rendelkezések alapján végzett intézkedésekről
2.29. Tájékoztató a közterület foglalások ellenőrzéséről
2.30. Tájékoztatás a szerződést biztosító mellékkötelezettségek érvényesítése ügyében
3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
3.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
3.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VIII. Bérkocsis u. 17. sz. 1 kV-os ellátása közterületi munkáihoz
3.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VIII. 4487/10 - 7021/10 TR (Losonci tér 7. - Szigony u. 16/a.) állomás közötti 10 kV-os rekonstrukció közterületi munkáihoz
3.4. Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VIII. 283/10 - 9341/10 TR (Futó u. 2. – Práter - Futó u. sarok) állomás közötti részleges 10 kV-os rekonstrukció közterületi munkáihoz
3.5. Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VIII. 125/10 - 7811/10 TR (Füvészkert u. 1. – Szigony - Práter u. sarok) állomás közötti részleges 10 kV-os rekonstrukció közterületi munkáihoz
4. Kisfalu Kft.
4.1. Budapest VIII., Hock János utca …………….. szám alatti, ……………… helyrajzi számú lakásra megküldött eladási ajánlat határidejének meghosszabbítása, valamint az eladási ajánlat csökkentésére vonatkozó kérelem
4.2. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (2 db)
4.3. Jafar és Ali Kft. bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Auróra u. 16. szám alatti helyiség vonatkozásában
4.4. AMINA SWEET Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 122. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.5. Bio Way Future Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 41. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.6. ÁMÁNI Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, József u. 42. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.7. R & G INKCOM Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 46. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.8. GREEN PLAN ENERGY Kft. bérbevételi és bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület Práter u. 30-32. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.9. PRT-START Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 30-32. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.10. A Budapest VIII. kerület, Dankó u. 17. szám alatti Önkormányzati tulajdonú épületben gáz-csatlakozó vezeték és részleges fogyasztó vezeték cserével, gázszolgáltatás helyreállítása
4.11. A Hunnia Kereskedőház Kft. egyezségi ajánlata a Budapest VIII., Koszorú u. 8-10. szám alatti ingatlanra vonatkozó kötbértartozás rendezésére
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

2020. június 1-től

A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés elsősorban e-mailen vagy elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik. Az e-ügyintézésről a jozsefvaros.hu oldalon tájékozódhat.

Június 1-től lehetőség van a személyes ügyfélfogadásra az alábbiak szerint:

  • Hétfőn:13.30-18.00
  • Szerdán:08.15-16.30
  • Pénteken:08.15-11.30

A Közterület- felügyeleti Ügyosztály ügyfélfogadási rendje:

  • Hétköznapokon:08.00-16.00

A hivatal bejáratánál található kézfertőtlenítő, ennek használata az ügyfelek részére kötelező. Az ügyfél a Polgármesteri Hivatalba történő belépésekor köteles szájmaszkot viselni. Amennyiben az ügyfélnek nincs szájmaszkja, úgy részére azt az őrszolgálat térítésmentesen biztosítja.
A kézfertőtlenítő használatát és a szájmaszk viselését az őrszolgálat ellenőrzi.

Személyes ügyfélfogadásra elsősorban előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor.
Bejelentkezés az adott ügyhöz tartozó szervezeti egység elérhetőségein lehetséges, ezek ezen a linken is megtalálhatóak.

Amennyiben nem kapott időpontot személyes ügyfélfogadásra, de ügyének intézéséhez segítségre vagy nyomtatványra van szüksége, akkor a Támpont Információs Szolgálat segíti ebben, amely a Polgármesteri Hivatal egyablakos bejáratánál található Budapest Baross u. 63-67. A beadványokat szintén itt adhatják le.

A Családtámogatási Irodán (1082 Budapest Baross u. 66-68.) az ügyfélfogadáshoz nincs szükség előzetes időpontfoglalásra.

A Családtámogatási Iroda ügyfélfogadása munkanapokon:

  • Hétfőn:9.00 – 11.00 és 14.00 – 16.00
  • Szerdán:9.00 – 11.00 és 14.00 – 16.00
  • Pénteken:9.00 – 11.00

Az ügyfélváróban egyszerre maximum 15 fő tartózkodhat.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

További információ:

jozsefvaros.hu
facebook.com/jozsefvaros.hu - 06-1-459-2100
06-80-277-256 (ingyenesen hívható zöld szám)

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben