Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. május 6.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Hozzájárulás a Budapest VIII., Leonardo da Vinci utca 41. földszint 1. szám alatti, 36277/0/A/4 helyrajzi számú, a Budapest VIII., Leonardo da Vinci utca 41. földszint 4. szám alatti, 36277/0/A/6 helyrajzi számú, a Budapest VIII., Leonardo da Vinci utca 41. I. emelet 10. szám alatti, 36277/0/A/12 helyrajzi számú lakásingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződésben foglalt 1/1 arányú tulajdonjog szerzéshez a Drámatéka Bt. javára
1.2. S. É. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bauer S. u. 11. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
1.3. Kártérítési igények
2. Képviselő-testület
2.1. A Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete
2.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának felhasználására és a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
2.3. Javaslat a Magdolna Negyed Program II. keretében 16 épületbe telepített kamerarendszer további működtetésére
2.4. Beszámoló az MNP II. keretében végzett épülettakarítási/lomtalanítási tevékenységről
2.5. Javaslat egy fő megbízására projektasszisztensi feladatok ellátására a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ MNP III-ban vállalt feladatellátásának támogatására
2.6. Javaslat a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett Káptalanfüredi Gyermek tábor gyermek vizesblokk felújítására
2.7. Javaslat a Képviselő-testület 428/2012. (XII. 06.) számú határozatának módosítására
2.8. Javaslat a Budapest VIII. kerületben, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok ideiglenes használatba adására
2.9. Nyilvános, egyfordulós pályázat kiírása a Budapest VIII. kerület, Futó utca 5-9. szám alatti, 35576/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú telekingatlan értékesítésére
2.10. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
2.11. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Práter u. 20/A sz. alatti társasház támogatására
2.12. Javaslat közösségi kertek megvalósításával és működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
2.13. Javaslat fedezet biztosítására virágtartó oszlopok elhelyezése céljából
2.14. Javaslat az építésüggyel összefüggő egyes helyi hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 5/2013. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítására
2.15. Javaslat a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 51/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására
2.16. Javaslat szobrok és emléktáblák elhelyezésére, illetve síremlék felújításának támogatására
2.17. Javaslat a Budapest VIII., József u. 27. és Vajdahunyad u. 9. szám alatti telekingatlanok hasznosítására, valamint a kerületben kerékpártárolók létrehozására
2.18. Javaslat segélyhívó rendszer kialakítására a díjfizető parkoló automatákban
2.19. Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésének módosítására, a parkolást megakadályozó pollerek javítására, pótlására, költségvetési pótigény benyújtásával
2.20. Javaslat polgármesteri és alpolgármesteri keret terhére történő támogatások elbírálására
2.21. Javaslat az Ovi-Foci programhoz való csatlakozásra
2.22. Javaslat fogászati alapellátásra vonatkozó szerződés felülvizsgálatára
2.23. Javaslat a Családok Átmeneti Otthonával kötött ellátási szerződés módosítására, valamint a 2012. évi szakmai beszámoló elfogadására
2.24. Javaslat a LÉLEK-Programmal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.25. Javaslat a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel támogatási szerződés megkötésére
2.26. Javaslat közbeszerzési eljárásokban eljáró Bíráló Bizottság tagjára
2.27. Budapest VIII., Szerdahelyi u. 4-6-8. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kötbér rendezésére tett egyezségi javaslat
2.28. Tájékoztató az átlátható szervezetekre vonatkozó rendelkezések alapján végzett intézkedésekről
2.29. Tájékoztató a közterület foglalások ellenőrzéséről
2.30. Tájékoztatás a szerződést biztosító mellékkötelezettségek érvényesítése ügyében
3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
3.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
3.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VIII. Bérkocsis u. 17. sz. 1 kV-os ellátása közterületi munkáihoz
3.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VIII. 4487/10 - 7021/10 TR (Losonci tér 7. - Szigony u. 16/a.) állomás közötti 10 kV-os rekonstrukció közterületi munkáihoz
3.4. Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VIII. 283/10 - 9341/10 TR (Futó u. 2. – Práter - Futó u. sarok) állomás közötti részleges 10 kV-os rekonstrukció közterületi munkáihoz
3.5. Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VIII. 125/10 - 7811/10 TR (Füvészkert u. 1. – Szigony - Práter u. sarok) állomás közötti részleges 10 kV-os rekonstrukció közterületi munkáihoz
4. Kisfalu Kft.
4.1. Budapest VIII., Hock János utca …………….. szám alatti, ……………… helyrajzi számú lakásra megküldött eladási ajánlat határidejének meghosszabbítása, valamint az eladási ajánlat csökkentésére vonatkozó kérelem
4.2. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (2 db)
4.3. Jafar és Ali Kft. bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Auróra u. 16. szám alatti helyiség vonatkozásában
4.4. AMINA SWEET Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 122. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.5. Bio Way Future Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 41. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.6. ÁMÁNI Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, József u. 42. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.7. R & G INKCOM Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 46. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.8. GREEN PLAN ENERGY Kft. bérbevételi és bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület Práter u. 30-32. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.9. PRT-START Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 30-32. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.10. A Budapest VIII. kerület, Dankó u. 17. szám alatti Önkormányzati tulajdonú épületben gáz-csatlakozó vezeték és részleges fogyasztó vezeték cserével, gázszolgáltatás helyreállítása
4.11. A Hunnia Kereskedőház Kft. egyezségi ajánlata a Budapest VIII., Koszorú u. 8-10. szám alatti ingatlanra vonatkozó kötbértartozás rendezésére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok