Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. június 10.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat gépkocsi-beállók bérbeadására (1 db)
1.2. „Budapest Józsefváros 22 útszakasz / járdák felújításához tervezési szolgáltatás” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása bírálóbizottság döntése alapján
1.3. „Vállalkozási szerződés keretében a Józsefvárosi galéria felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása bírálóbizottság döntése alapján
1.4. „EUB II. projekt keretében közutak felújításának tervezése tervezési szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása bírálóbizottság döntése alapján
2. Beszerzések
2.1. „Józsefvárosi Önkormányzat részére térinformatikai rendszer bevezetése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
3. Közbeszerzések
3.1. 1. „Budapest, VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező lakó- és üzemi épületek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, üres telkek gyorsszolgálati (24 órás) hibaelhárítása, karbantartása, felújítása vagy részleges felújítása, valamint Önkormányzati tulajdonú társasházi albetétek és házi orvosi rendelők gyorsszolgálati hibaelhárítási feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása, valamint hozzájárulás az eljárás kezdeményezéséhez
3.2. 2. „Javaslat a Budapest, VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező lakó- és üzemi épületek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, üres telkek gyorsszolgálati (24 órás) hibaelhárítása, karbantartása, felújítása vagy részleges felújítása, valamint Önkormányzati tulajdonú társasházi albetétek és házi orvosi rendelők gyorsszolgálati hibaelhárítási feladatainak ellátása” tárgyú vállalkozási szerződés módosítására
4. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
4.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
4.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. Százados út (Kerepesi út - Szörény u-i szakasz), valamint a Budapest VIII. Szörény u. (Százados út – Hungária krt. között) útfelújítás közterületi munkáihoz
4.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. Szerdahelyi u. 2. közútcsatlakozás és járdaépítés közterületi munkáihoz
4.4. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. Mátyás tér 10. lakóépület előtti poller átépítés közterületi munkáihoz
4.5. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. József krt. 16. volt MÁV kollégium átalakítása szállodává (Bacsó Béla u. 13. előtti járdaszakasz) közlekedési munkarészének közterületi munkáihoz
4.6. Javaslat a Teleki téri ideiglenes piac konténerekre vonatkozó bérleti szerződés megkötésére
5. Kisfalu Kft.
5.1. Európai SORS-TÁRSAK Közhasznú Egyesületének új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII., Dobozi u. 7-9. szám alatti helyiség vonatkozásában
5.2. Id. Varnyú Csaba egyéni vállalkozó és ifj. Varnyú Csaba egyéni vállalkozó közös kérelme bérlőtársi jogviszony létesítésére a Budapest VIII., Magdolna u. 34. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.3. THALASA Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 37. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.4. Prodromidisz Nikosz egyéni vállalkozó és Németh Bernadett egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 27/B. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.5. DIWA-Plusz Kft. bérlő és a Regina Tabak Bt. albérletbe adásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 21. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.6. PRT START Kft. bérlő és a PRÁTER PRO Bt. közös kérelme bérlőtársi jogviszony létesítésére a Budapest VIII., Práter u. 30-32. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.7. Javaslat gépkocsi-beállók bérbeadására (3 db)
6. Egyebek
6.1. Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének 2013. május havi teljesítés igazolására
6.2. Javaslat Teszársz Károly megbízási szerződésének 2013. május havi teljesítés igazolására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok