Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. június 17.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat gépkocsi-beállók bérbeadására (1 db)
1.2. M. M. magánszemély és az Orientrail Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Lőrinc pap tér 3. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú garázs helyiség vonatkozásában
1.3. Javaslat határozat visszavonására, és új döntés meghozatalára a Budapest VIII., M.….. szám alatti lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
1.4. Javaslat egyes személyügyi döntések meghozatalára a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője vonatkozásában
1.5. Javaslat intézményvezetői pályázatok véleményezésére
2. Képviselő-testület
2.1. Javaslat a Corvin Sétány Program által érintett egyes közterületek építésének folytatására és a kialakult helyzet rendezésére
2.2. Javaslat a 15/2005. (IV.20.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet alkotására
2.3. Javaslat a 16/2005. (IV.20.) számú, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet alkotására
2.4. A 2013. április 15. napjára kiírt „KSZ-II/2013 típusú” bérlakás pályázat eredményének megállapítása
2.5. Javaslat a Budapest VIII., Vajdahunyad u. 9. szám alatti telekingatlan hasznosítására, a 165/2013. (V.08.) számú határozat 3. pontjának kiegészítésére
2.6. Javaslat az Önkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra vonatkozó felhasználás szabályairól szóló …./2013. (….) önkormányzati rendelet alapján kiírandó pályázati felhívásra
2.7. Javaslat a 17/2005. (IV.20.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet alkotására, valamint a 224/2012. (VII.05.) számú képviselő-testületi határozat visszavonására és új határozat elfogadására című előterjesztés ismételt tárgyalására
2.8. Javaslat az új Teleki téri piacon kötendő végleges bérleti szerződések megkötéséhez szükséges intézkedések megtételére
2.9. Javaslat a Budapest VIII., Sárkány u. 5. szám alatti telekingatlan hasznosítására
2.10. Javaslat együttműködési megállapodás módosítására, parkolás üzemeltetési feladatok ellátására
2.11. Javaslat alpolgármesteri keret terhére történő támogatások elbírálására
3. Közbeszerzések
3.1. „Szupervízió szociális munkások számára megbízási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása, valamint hozzájárulás az eljárás kezdeményezéséhez
4. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
4.1. Közterület használati kérelmek elbírálása
4.2. Tulajdonosi hozzájárulás, Budapest VIII. Illés utca- Kőris utca gyalogos-átkelőhely létesítésének közterületi munkáihoz
4.3. A „Virágkandeláberek telepítési terveinek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
5. Kisfalu Kft.
5.1. Magyar Inviduálpszichológiai Egyesület bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 3. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.2. A Budapest VIII., József u. 38. szám alatti helyiség funkcióváltásának ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetése
5.3. P.T.I.Investments Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Kiss J. u. 7. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.4. T-NETPRINT HUNGARY Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 2. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.5. Budapest VIII., Bacsó Béla u. 6. alatti, 34837/0/A/4 helyrajzi számon nyilvántartott földszinti 27 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségre megküldött eladási ajánlat határidejének meghosszabbítása
5.6. A Budapest VIII., Baross u. 120. fsz. 6. szám alatti helyiség funkcióváltásának ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetése
5.7. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (1 db)
5.8. Javaslat a Budapest VIII., Tolnai u. 3. szám alatti telekingatlanra kikötött visszavásárlási jog gyakorlására vonatkozóan
5.9. A Budapest VIII. kerület, Práter u. 55. szám alatti Önkormányzati tulajdonú épületben gáz-csatlakozó vezeték és részleges fogyasztó vezeték cserével, gázszolgáltatás helyreállítása
6. Egyebek
6.1. „Javaslat Teleki téri piac elektromos hálózat fejlesztéséhez kapcsolódó szerződés módosítására”
6.2. Javaslat Pomázi Dániel megbízási szerződésének 2013. május havi teljesítés igazolására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok