Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. július 15.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat útkárral kapcsolatos kártérítési igény rendezésére
1.2. A Budapest VIII. kerület, ………. szám alatti lakásra fennálló, díjhátralékos jogcím nélküli lakáshasználó részletfizetési kérelme
1.3. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ vezetői pályázatának elbírálására
1.4. Javaslat a „Corvin Sétány Programmal” kapcsolatosan folyamatban lévő büntetőeljárásban sértetti indítvány előterjesztésére
2. Képviselő-testület
2.1. Teleki téri piac építésével kapcsolatos negyedéves beszámoló
2.2. Javaslat az MNP III projekt keretében emlékhelyre vonatkozó pályázat kiírására
2.3. Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet 2013. évi költségvetésének módosítására
2.4. Javaslat a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.) rendelet módosítására
2.5. Javaslat a helyiség bérleti díjak megállapításáról szóló 248/2013. (VI. 19.) számú képviselő-testületi határozat módosítására, a garázs céljára hasznosított helyiségek bérleti díj megállapítására vonatkozóan
2.6. Javaslat a 16/2010. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint ehhez kapcsolódóan a devizahitelesek és a jogcím nélküli lakáshasználók megsegítésére
2.7. Javaslat a Kisstáció u. 3. sz. alatti épületben található lakás feltétel bekövetkeztéig történő használatba adására, valamint az MB Music & Film Produceri Irodával kötött megállapodás meghosszabbítására
2.8. A Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám alatti, 35576/1 hrsz-ú telekingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapítása, javaslat új pályázat kiírására
2.9. Javaslat Autómentes Nap megrendezésére
2.10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Józsefvárosi Önkormányzati tulajdonában álló lakások bérlői által meg nem fizetett távfűtés szolgáltatási díjakért való helytállási kötelezettségből adódó hátralékok egy részének rendezésére – pereket megelőző egyezségkötésre - a DHK hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt-vel
2.11. Javaslat a kerületi díjfizető zóna kibővítésére
2.12. Javaslat Nyári táborral kapcsolatos döntések meghozatalára
2.13. Beszámoló a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve által a Teleki László téri ideiglenes piac működésével kapcsolatban előírt kötelezések teljesítéséről
2.14. Javaslat pályázat kiírására lakóépületek energiatakarékos felújítása és korszerűsítése tárgyában
2.15. Javaslat a több évre szóló „zöld stratégia” (a kerület zöldfelületeinek átfogó kezelése, fejlesztése, fenntartása) programjának kidolgozásához és a növényállományról készülő nyilvántartás elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására
2.16. Javaslat Józsefvárosi tereken hangos térfigyelő kamerák kihelyezésére
2.17. Javaslat a vasúti területeken a JÓKÉSZ hatályba léptetésére
2.18. Javaslat a Muzsikus Cigányok Parkjának megvalósításához szükséges fedezet biztosítására
2.19. Javaslat a Palotanegyed területén forgalomtechnikai módosításokra
2.20. Javaslat fapótlás és környezetvédelem céltartalék zöldfelületek növelése célú felhasználására
2.21. Javaslat a települési értéktárral kapcsolatos döntések meghozatalára
2.22. Javaslat a Losonci téri játszótér játszóeszközeinek javítására, egyéb költségvetési pótigény benyújtására
2.23. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálattal kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára
2.24. Javaslat óvodavezetői pályázatok elbírálására
2.25. Javaslat a Józsefvárosi önkormányzati fenntartású óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
2.26. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
2.27. Javaslat az indítható óvodai csoportok számának meghatározására és maximális létszám túllépésének engedélyezésére
2.28. Javaslat intézményi álláshelyek módosítására
2.29. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2012. november 1. – 2013. április 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
2.30. Javaslat a 2013. évi közbeszerzési terv aktualizálására
2.31. Tájékoztatás a Magyar Állam által történő adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésekről
2.32. Tájékoztató a lakosságvédelmi feladatok ellátására létrehozott tanácsadó testület létrehozásáról
3. Közbeszerzések
3.1. „Józsefváros Márkus Emília utca Rákóczi út irányába történő megnyitásához kapcsolódó útépítési és forgalomtechnikai munkák kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása, valamint hozzájárulás az eljárás kezdeményezéséhez
3.2. "A Budapest, VII. kerület Auróra u. 22-28. szám alatti épületben működő józsefvárosi egészségügyi szolgálat épület felújítása engedélyezési és kiviteli terveinek átdolgozása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása bírálóbizottság döntése alapján
4. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
4.1. Közterület használati kérelmek elbírálása
5. Kisfalu Kft.
5.1. Buka Adrienn egyéni vállalkozó új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII., Nap u. 24. szám alatti helyiség vonatkozásában
5.2. 2. Catellus Hungary Kft. bérlő és Zsarnóczky Martin Balázs magánszemély bérleti jog átruházásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. Vas u. 14. és VIII. Vas u. 18. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában
5.3. Szép Ház 2002. Bt. új bérleti jogviszony létesítésére irányuló kérelme a Budapest VIII., József krt. 18. (bejárat: Bacsó B. u. 15.) szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.4. T-NETPRINT HUNGARY Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Teleki tér 5. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.5. Ruszka Ferenc egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 105. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.6. Javaslat a Csobánc u. 5. szám alatti Várunk Rád óvoda földszinti részén álmennyezet kialakítására és a Baross utca 103.a. szám alatti Bölcsőde válaszfalainak újraepítésére
6. Egyebek
6.1. Javaslat Teszársz Károly megbízási szerződésének 2013. június havi teljesítés igazolására
6.2. Javaslat Pomázi Dániel megbízási szerződésének 2013. június havi teljesítés igazolására
6.3. Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének 2013. június havi teljesítés igazolására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok