Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. július 29.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. F. É. K. kérelme, Budapest VIII., …4. szám alatti, lakásingatlan vételárhátralékának részletfizetési elmaradása miatt
1.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, alatti S. J. által használt nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó bérleti jogviszony rendezésére
1.3. Javaslat a Budapest VIII., …. szám alatti lakás bérlőjének bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik cserelakás biztosítása mellett
1.4. Javaslat „Szupervízió szociális munkások számára megbízási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Bírálóbizottság javaslata alapján
2. Beszerzések
2.1. Javaslat a „Virágkandeláberek telepítési terveinek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2.2. Javaslat a „Közterületi zászlórudak telepítési terveinek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
3. Közbeszerzések
3.1. Javaslat „Józsefváros „Főtere” projekt tervezése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése és a kivitelezés tervezői felügyelete vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
3.2. Javaslat „Magdolna negyed program III. út- és közvilágítás építés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
3.3. Javaslat „Konténerek beszerzése a Teleki téri ideiglenes piacra bérleti szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
4. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
4.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
4.2. Tulajdonosi hozzájárulás Teleki téri piac üzlet bérleti jogának átruházásához
4.3. Tulajdonosi hozzájárulás Teleki téri piac villamos energetikai ellátása közterületi munkáihoz
4.4. Tulajdonosi hozzájárulás Kálvária tér rekonstrukciója elektromos energia ellátás-közvilágítás közterületi munkáihoz
4.5. Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. kerület FiDo tér átépítésével kapcsolatos közvilágítás kezelésbe adásához
4.6. Az Esély Kövessi Erzsébet Szakképző Iskola és Gimnázium bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII., Dugonics u.17-2,1. szám alatti bérleményre vonatkozóan
5. Kisfalu Kft.
5.1. Alpár Péterné egyéni vállalkozó bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítás kérelme a Budapest VIII. kerület, Déri Miksa utca 6. szám alatt bérelt helyiség vonatkozásában
5.2. Az Esély a XXI. században Művészeti Oktatási-Kulturális-Közéleti Alapítvány kérelme, a Budapest VIII., Fiumei út 25. szám alatti helyiség bérleti és használati díj hátralék rendezésére
5.3. A Cica-Mica Bt. bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, József krt. 33. szám alatti helyiség vonatkozásában
5.4. Az Ergotop Kft. bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, József krt. 68. szám alatti helyiség vonatkozásában
5.5. A Refaey Kereskedelmi Bt. bérleti díjelőírás törlési kérelme a Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci u. 5. szám alatti helyiség vonatkozásában
5.6. Czene Ferenc egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Nap u. 21. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.7. Sárközi Zsolt egyéni vállalkozó bérlő és a TISORT Kft. bérleti jog átruházásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. Népszínház u. 42-44. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.8. Csikós Ildikó Zsuzsanna egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 20/b. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.9. Szigony u. 2/b. szám alatti Társasház egyezségi ajánlata a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 2/b. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.10. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bauer S. u. 19. (Teleki L. tér 1.) és a Teleki L. tér 3. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérbeadására kiírt nyilvános pályázat lezárására, és az eredmény megállapítására
5.11. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (3 db)
5.12. Javaslat üres helyiségek és lakások elidegenítésére
5.13. Javaslat az MCS/2013. számú pályázat eredményhirdetési határidejének meghosszabbítására
5.14. Javaslat a Budapest VIII. kerület Víg u. 39. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóépület elbontására
5.15. Javaslat a Budapest VIII. kerület Horánszky u. 21. szám alatti bölcsőde utcai homlokzat felújítására
5.16. A Continental Bridge Europe Kft peren kívüli egyezségi ajánlata a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 51. szám alatti helyiségre, a cég által felhalmozott hátralék vonatkozás
5.17. A Budapest VIII., Práter utca 37. földszint 9. szám alatti, 36291/0/A/5 helyrajzi számú, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
5.18. A Budapest VIII., Nap utca 3. szám alatti, 35652/0/A/1 helyrajzi számú, üres, pinceszinti raktárhelyiség elidegenítése
5.19. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat és a Kisfalu Kft között fennálló megbízási szerződésének meghosszabbítására
5.20. dr. Révész Márta és dr. Mayer Zsuzsanna Ajsa közösbérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 30-32. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú pinceszinti tároló-rekeszek vonatkozásában
5.21. A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII., Práter u. 11. szám alatti bérleményre vonatkozóan
6. Egyebek
6.1. Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tevékenységéhez szükséges tanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés módosítására a Juharos Ügyvédi Irodával
6.2. Javaslat Gyenge Zsolt Attila megbízási szerződésének 2013. május és június havi teljesítés igazolására
6.3. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok