Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. július 31.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. A Budapest, VIII. kerület Rákóczi út ……………… szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.2. Javaslat „Szupervízió szociális munkások számára megbízási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Bírálóbizottság javaslata alapján
1.3. Javaslat a Budapest VIII., Kisfuvaros utca ……………… szám alatti lakás bérlőjének bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik cserelakás biztosítása mellett
2. Közbeszerzések
2.1. Javaslat „Józsefváros „Főtere” projekt tervezése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése és a kivitelezés tervezői felügyelete vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
2.2. Javaslat „Magdolna negyed program III. út- és közvilágítás építés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
2.3. Javaslat „Konténerek beszerzése a Teleki téri ideiglenes piacra bérleti szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
3.1. Javaslat a „Közterületi zászlórudak telepítési terveinek elkészítése és a szükséges engedélyek beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
3.2. Közterület-használati kérelmek elbírálása
4. Kisfalu Kft.
4.1. Az „Esély a XXI. században” Művészeti Oktatási-Kulturális-Közéleti Alapítvány kérelme, a Budapest VIII., Fiumei út 25. szám alatti helyiség bérleti és használati díj hátralék rendezésére
4.2. DIWA-Plusz Kft. bérlő és a Regina Tabak Bt. albérletbe adásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 21. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.3. A Rákóczi 53 Divat Kft. peren kívüli egyezségi ajánlata a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 53. szám alatti helyiség vonatkozásában, a cég által felhalmozott hátralék vonatkozásában
4.4. MJ Bizalom Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 54-56. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.5. MJ Bizalom Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 66/A szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület Német utca – József utca kereszteződése helyszínen megvalósuló gyalogos átkelőhely vállalkozói szerződés módosítására
4.7. A Budapest VIII., Práter utca 37. földszint 9. szám alatti, 36291/0/A/5 helyrajzi számú, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
4.8. Sárközi Zsolt egyéni vállalkozó bérlő és a TISORT Kft. bérleti jog átruházásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. Népszínház u. 42-44. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5. Sürgősségi
5.1. A Budapest Főváros Kormányhivatala pártfogó ügyvédi munkadíjat megállapító határozatának a tudomásulvétele
5.2. Javaslat közbeszerzési és beszerzési ügyekben döntéshozatalra a Bizottság nyári ülés szünetének ideje alatt
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok