Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. szeptember 23.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
1.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
1.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. ker. Futó u. 31-33. ingatlan gázvezeték leágazó bekötés építésének közterületi munkáihoz
1.3. A Budapest Józsefvárosi Református Egyházközség közterület-használati kérelme
2. Kisfalu Kft.
2.1. Javaslat civil szervezetek kedvezményes bérleti díjának további 1 évre történő engedélyezésére
2.2. Hét Barát Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 25. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
2.3. YLKA Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Bródy Sándor u. 25. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
2.4. Mexa Trade Kft. bérlő tevékenységi kör módosítására vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Futó u. 29/A. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
2.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Gutenberg tér 2. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázaton történő bérbeadására
2.6. A Meraat Bt. kamat elengedési kérelme a Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 12. szám alatti helyiség vonatkozásában
2.7. Gépészek Társasága Kft. tevékenységi kör bővítési kérelme a Budapest VIII., Légszesz u. 4. szám alatti helyiség vonatkozásában
2.8. id. Varnyú Csaba egyéni vállalkozó és ifj. Varnyú Csaba egyéni vállalkozó közös kérelme bérlőtársi jogviszony létesítésére a Budapest VIII., Magdolna u. 34. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
2.9. Varga Andrea Virág egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Nagyfuvaros u. 22-24. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
2.10. Brohe-Fruit Kft. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII., Orczy út 45. szám alatti helyiség vonatkozásában
2.11. Javaslat nyilvános egyfordulós pályázat kiírására a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 27/B. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
2.12. A Nívó Fodrász Szövetkezet bérlő bérbeszámításra vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Szigony utca 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
2.13. Tasnádi Attiláné egyéni vállalkozó és a Bandi Ház Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. 10. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
2.14. A Rosé Joe Vendéglátó Kft. bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítás kérelme a Budapest VIII. kerület, Teleki tér 6. szám alatt bérelt helyiség vonatkozásában
2.15. A Jon-Bau Kft. kamat elengedési kérelme a Budapest VIII., Üllői út 60-62. szám alatti helyiségek vonatkozásában
2.16. Laben-hancar Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 54-56. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában
2.17. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (2db)
2.18. Javaslat a Budapest VIII., Kisfaludy u. 28/a. szám alatti társasház felújításával kapcsolatos társtulajdonosi döntésre
2.19. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Diószegi Sámuel utca. 20. szám alatti épület kaputelefon hálózat kiépítésének kivitelezésére
3. Egyebek
3.1. Javaslat Pomázi Dániel megbízási szerződésének 2013. július havi teljesítés igazolására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok