Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. szeptember 30.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. R. I. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 34. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
2. Közbeszerzések
2.1. Javaslat „Konténerek beszerzése a Teleki téri ideiglenes piacra bérleti szerződéskeretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
3. Képviselő-testület
3.1. Javaslat óvodapedagógusok illetményének fedezet biztosítására
3.2. Javaslat a Magyarországi Volksbank Zrt-vel keret megállapodás megkötésére
3.3. Javaslat költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására
3.4. Teleki téri Piac építésével kapcsolatos negyedéves beszámoló
3.5. Javaslat a Biztos Kezdet Gyerekház további működtetésére
3.6. Javaslat a VII. kerületi Önkormányzattal kötött ellátási szerződés megszüntetésére
3.7. Javaslat a IX. kerületi tüdőgondozói szakfeladat átvételére
3.8. Javaslat költségvetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
4. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
4.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
4.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. ker. Kisfaludy u. 18-20. ingatlan kapubehajtó létesítésnek közterületi munkáihoz
4.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. ker. Ludovika Campus Sportközpont kapubehajtók létesítésnek (átépítésének) közterületi munkáihoz
4.4. A Cordia Park Residence Kft. kérelme a Corvin sétány 119/B. tömbbel kapcsolatos gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltására vonatkozóan
4.5. A Magyar Építőművészek Szövetségének közterület-használati kérelme
5. Kisfalu Kft.
5.1. HARUN HUNGARY Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 129. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
5.2. Őszi Napsugár Alapítvány bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Koszorú u. 22. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában, valamint a helyiség funkcióváltásának ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetése
5.3. Színház és Filmművészeti Egyetem késedelmi kamat elengedési kérelme a Budapest VIII. kerület, Vas u. 2/B., Vas u. 5., Stáhly u. 1., Stáhly u. 2/B., Gyulai Pál u. 8., Rákóczi út 25. szám alatti helyiségre felhalmozott hátralék vonatkozásában
5.4. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (2 db)
5.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 25. szám alatti telekingatlan bérbeadására
6. Egyebek
6.1. Javaslat megbízási szerződés megkötésére a Kisfalu Kft-vel a „Józsefváros Márkus Emília utca Rákóczi út irányába történő megnyitásához kapcsolódó útépítési és forgalomtechnikai munkák” kivitelezése során műszaki ellenőri feladatok ellátására
6.2. Javaslat Teszársz Károly megbízási szerződésének 2013. augusztus havi teljesítés igazolására
6.3. Javaslat Gyenge Zsolt Attila megbízási szerződésének 2013. július és augusztus havi teljesítés igazolására
7. Tájékoztatók
7.1. A Budapest VIII., Tömő u. 4. szám alatti ingatlanon létesült játszótér átalakítási munkáiról tájékoztatás
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok