Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. október 7.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. „Józsefváros „Főtere” projekt tervezése, a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése és a kivitelezés tervezői felügyelete vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása bírálóbizottság döntése alapján
1.2. „Keretmegállapodás Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezéshez” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása bírálóbizottság döntése alapján
1.2. A Budapest, VIII. kerület Nagytemplom u. ……………….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról lemondás
1.3. A Budapest, VIII. kerület Szentkirályi u. ……………….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról lemondás
1.4. A Budapest, VIII. kerület Rákóczi út 57. földszinti üzlethelyiségre vonatkozó elővásárlási jogról lemondás
2. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
2.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
2.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. ker. Nap u. 16. ingatlan közlekedési kapcsolata munkarész közterületi munkáihoz
2.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. ker. Corvin negyed 119/B tömb kapubehajtók létesítése közterületi munkáihoz
2.4. Tulajdonosi hozzájárulás módosítása, Magdolna-negyed program III. keretében a Budapest VIII. kerület Bauer Sándor utca (Népszínház u. – Homok u.), a Magdolna utca (Dobozi u. – Dankó u.) útépítési egyesített engedélyezési és kiviteli tervhez kapcsolódó közvilágítás átépítése és a Teleki téri piac forgalomtechnikai, útépítési tervéhez kapcsolódó közvilágítás átépítése során a közvilágításának térítésmentes kezelésbe adásához
2.5. Tulajdonosi hozzájárulás módosítása, a Budapest VIII. kerület FiDo tér átépítésével kapcsolatos közvilágítás kezelésbe adásához
3. Kisfalu Kft.
3.1. Sami Info Trade Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 21. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.2. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Somogyi B. u. 17. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására
3.3. A Budapest VIII. Harminckettesek tere 4. szám alatti földszinti nem lakáscélú helyiség elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
3.4. Javaslat üres helyiségek és lakások elidegenítésére
3.5. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
3.6. Javaslat krízislakások kijelölésére
3.7. Javaslat hét épületben végzendő kéményfelújítás vállalkozási szerződésének megkötésére
3.8. Javaslat a Budapest VIII., Kisfaludy u. 28/a. szám alatti társasház felújításával kapcsolatos társtulajdonosi döntésre
3.9. A Nívó Fantázia Fodrász Szövetkezet bérleti díj csökkentési és óvadékfizetéstől való eltekintési kérelme a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 25. szám alatti helyiség vonatkozásában
3.10. A Nívó Fantázia Fodrász Szövetkezet bérleti díj csökkentési és óvadékfizetéstől való eltekintési kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 16. szám alatti helyiség vonatkozásában
4. Egyebek
4.1. Javaslat a Budapest Külső-Józsefvárosi Református Egyházközséggel kötött szerződés módosítására
4.2. Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt megbízási szerződésének 2013. augusztus és szeptember havi teljesítés igazolására
5. Tájékoztatók
5.1. Tájékoztatás a Budapest VIII., Karácsony S. u. 29. szám alatti telek hasznosításáról
6. Közbeszerzések
6.1. Javaslat "Vállalkozói szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása" tárgyú közbeszerzési eljáras megindítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok