Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. október 14.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. A Budapest VIII., Baross utca 120. földszint 6. szám alatti, 35433/0/A/14 helyrajzi számú, üres egyéb helyiség elidegenítése
1.2. A Budapest VIII. Népszínház utca ……………………… szám alatti, 35103/0/A/22 helyrajzi számú, 102 m2 alapterületű vegyes tulajdonú lakás, üres, önkormányzati tulajdonú részének elidegenítése
1.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kőris utca ……………………. szám alatti lakás szolgálati jelleg törlésére és bérbeadására
1.4. Javaslat a Budapest VIII., Magdolna u. ……… szám alatti épületben lévő lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
1.5. Javaslat határozat visszavonására és új döntés meghozatalára a Budapest VIII., Diószegi Sámuel utca …………….. szám alatti lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
1.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szigetvári u. …………….. szám alatti lakás bérbeadására
1.7. Javaslat lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel való megszüntetésére, pénzbeli térítés megfizetése mellett
1.8. Javaslat a Budapest VIII., Bródy Sándor utca ………. szám alatti épületben lévő lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
1.9. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (1 db)
2. Képviselő-testület
2.1. Javaslat a normatív lakásfenntartási támogatásban részesülők téli rezsikiadásainak csökkentésére
2.2. Javaslat a Magdolna Negyed Program III. önkormányzati lakóépületek felújításához, és program keretében kötött feladat-ellátási szerződés módosítására vonatkozó döntések meghozatalára
2.3. A 2013. július 26. napjára kiírt „DH/2013 típusú” bérlakás pályázat eredményének megállapítása
2.4. Javaslat a „LNR/2013 típusú” bérlakás pályázat kiírására
2.5. Javaslat költségvetési szervekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
2.6. Javaslat a Teleki téri Piaccal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.7. A partnerségi egyeztetés lezárása Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozása érdekében történő JÓKÉSZ módosítási eljárás során
2.8. Javaslat a népkonyhai étkeztetés további biztosítására
2.9. Javaslat a fogyatékosok nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződések módosítására
2.10. Javaslat a Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda vezetői pályázatának elbírálására
2.11. Javaslat közfoglalkoztatással kapcsolatos döntések meghozatalára
2.12. Javaslat a Józsefvárosi Pedagógiai Intézet elhelyezésére
2.13. Javaslat alpolgármesteri keret terhére történő támogatás elbírálására
2.14. Javaslat Etikai Szabályzat elfogadására
3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
3.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
3.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. ker. Teleki László téri Piac (Hrsz.: 35123/11) vízbekötése közterületi munkáihoz
3.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest, Hungária Krt.- Könyves Kálmán Krt. kerékpáros főút (VIII. kerületet érintő szakaszok) közterületi munkáihoz
3.4. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. ker. Teleki László téri Piac BKV felsővezeték tartó (56 sz.) oszlop áthelyezése közterületi munkáihoz
3.5. Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. Ker. 7261/10.-521/10 TR. állomások között (Ciprus Százados Tisztes utcák közúti szakaszain) részleges 10 kV-os kábelrekonstrukció közterületi munkáihoz
3.6. A Bp. Főv. Önk. Főpolgármesteri Hivatal Üzemeltetési Főosztályának közterülethasználati kérelme
4. Kisfalu Kft.
4.1. Horváth Sándorné egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Somogyi B. u. 10. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.2. Varga Andrea Virág egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Somogyi B. u. 14. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.3. HARUN HUNGARY Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 129. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
4.4. Javaslat a „Budapest VIII. kerület Ötpacsirta utca és Reviczky utca járdafelújítás tárgyában a Kisfalu Kft-vel megbízási szerződés kötésére
5. Egyebek
5.1. Javaslat közterületek díjmentes használatának biztosítására
5.2. Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára egy, az 1956-os golyónyomokat megőrző emléktábla elhelyezésével kapcsolatban
5.3. Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének 2013. szeptember havi teljesítés igazolására
5.4. Javaslat Pomázi Dániel megbízási szerződésének 2013. augusztus és szeptember havi teljesítés igazolására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok