Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. október 21.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. R. T. A. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Vajdahunyad u. 24. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
1.2. A Budapest, VIII. kerület Leonardo u. 39. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
2. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
2.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
2.2. 20 napos karácsonyi-szilveszteri ajándék és fenyőfa árusítás
2.3. Biztosítási szerződések módosítása
3. Kisfalu Kft.
3.1. Fekete Ibolya egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Baross u. 118. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.2. Őszi Napsugár Alapítvány bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Koszorú u. 22. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában, valamint a helyiség funkcióváltásának ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetése
3.3. Hődl István Csabáné egyéni vállalkozó bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Kun u. 11. szám alatti helyiség vonatkozásában
3.4. Simon Orsolya Márta egyéni vállalkozó bérlő és a Forza Fred Kft. bérleti jog átruházásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. Magdolna u. 20. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.5. R&G INGKOM Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Népszínház u. 46. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.6. A Nívó Fantázia Fodrász Szövetkezet, Sárköziné Podmaniczky Mária és a Kerim-Change Szolgáltató Kft. bérlőtársak bérleti díj csökkentési és az óvadékfizetéstől való eltekintési kérelme a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 53. szám alatti helyiség vonatkozásában
3.7. SASSIN Kft. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 18. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.8. MELANDRIJON Bt. bérlő tevékenységi kör bővítésre vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 54-56. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
3.9. A Budapest VIII., Vas utca 3. szám alatti, 36505/0/A/4 helyrajzi számú, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
3.10. A Budapest VIII., Bródy Sándor utca 46. szám alatti, 36482/0/A/4 helyrajzi számú, üres üzlethelyiség elidegenítése
3.11. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (3 db)
3.12. Javaslat hét épületben végzendő kéményfelújítás vállalkozási szerződésének megkötésére
4. Egyebek
4.1. Javaslat Teszársz Károly megbízási szerződésének 2013. szeptember havi teljesítés igazolására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok