Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. október 28.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. A Budapest VIII. Asztalos Sándor u. …………. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
1.2. D. G. E. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Tavaszmező u. 8. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú garázs vonatkozásában
1.3. T. B. T. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Tavaszmező u. 8. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú garázs vonatkozásában
1.4. Javaslat a Budapest VIII., Diószegi Sámuel utca …….. szám alatti épületben lévő lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
2. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
2.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
2.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. ker. Teleki László tér BKV ZRt. villamos tartóoszlop kiváltás egyesített engedélyezési és kiviteli terv II. módosításához
2.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest belső városrészek komplex kerékpárosbarát fejlesztése program (VIII. kerületet érintő szakaszok) közterületi munkáihoz
2.4. Tulajdonosi hozzájárulás a Teleki téri ideiglenes piacon üzletek bérleti jogának átruházásához
3. Kisfalu Kft.
3.1. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Gyulai P. u. 12. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázaton történő bérbeadására
3.2. Bandi Ház Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 36. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.3. R&G INKCOM Kft. és a Kovács R-BAU Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Népszínház u. 49. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.4. L. L. magánszemély fedett teremgarázsban lévő 22. számú gépkocsi-beálló bérbeadására irányuló kérelme a Budapest VIII., Práter u. 30-32. szám alatti ingatlanon
3.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Teleki tér 5. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadására
3.6. A Budapest VIII., Népszínház utca 34. földszint 2. szám alatti, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
3.7. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
3.8. Javaslat a Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám alatti telekingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására
3.9. Javaslat hét épületben végzendő kéményfelújítás vállalkozási szerződésének megkötésére
3.10. A Kisfalu Kft 2013. I. félévi egyszerűsített éves beszámolójának és a könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
3.11. A Kisfalu Kft 2013. I. félévi feladatellátásáról szóló beszámolójának elfogadása
4. Sürgősségi
4.5. Javaslat a józsefvárosi önkormányzati óvodák részére a Corvin Plaza által ingyenesen felajánlott ajándékcsomagok elfogadására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok