Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. november 22.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat felülvizsgálati eljárás kezdeményezésére a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 43.Pf.633.536/2013/5 számú ítéletével szemben
2. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
2.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
2.2. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal kérelme kijelölt kizárólagos várakozóhelyek díjmentességének meghosszabbítására
2.3. Javaslat koncentrált rakodóhely kijelölésére a Leonardo da Vinci utcában
2.4. Az ideiglenes Teleki téri piac kereskedői bérleti szerződések megkötése
2.5. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Kisfaludy u. 18-20. vízbekötés megszüntetése és a meglévő vízbekötés bővítése közterületi munkáihoz
2.6. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Futó u. 31-33. külső közműellátása (víz-csatorna) közterületi munkáihoz
2.7. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest belső városrészek komplex kerékpárosbarát fejlesztése program (VIII. kerületet érintő szakaszok) közterületi munkáihoz
2.8. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerületben létesülő BUBI állomások közterületi munkáihoz
3. Kisfalu Kft.
3.1. A. P. bérlő kérelme a Budapest VIII. kerület, Déri M. u. 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.2. Tóth Gézáné egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Koszorú u. 29. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
3.3. Krikrivino Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 53. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
3.4. Horváth Sándorné egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. 6. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.5. Eboni 2000 Kft. és J & G Brother Kft. bérlőtársak bérleti díjcsökkentési kérelme a Budapest VIII. kerület, Vajda P. u. 7-13. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
3.6. Arany-Anker Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Vajda P. u. 7-13. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
3.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Krúdy Gy. u. 4. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására kiírt nyilvános pályázat lezárására és az eredmény megállapítására
3.8. A Budapest VIII., Práter utca 37. földszint 9. szám alatti, 36291/0/A/5 helyrajzi számú, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
3.9. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
3.10. Javaslat a Budapest VIII., Magdolna u. 33. szám alatti ingatlan használatba adására vonatkozóan
3.11. Javaslat a Budapest VIII., Mátyás tér 7-8. szám alatti telekingatlan bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapítására, és új pályázat kiírására
3.12. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 15. számú lakóépület, Tömő utca 5. számú lakóépület, Sárkány u. 1. számú lakóépület kaputelefon hálózatának kiépítésének kivitelezésére(Összesen 77 lakás)
4. Egyebek
4.5. Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt megbízási szerződésének 2013. október havi teljesítés igazolására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok