Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2013. december 16.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat S. N., Budapest VIII., Baross u. …………… szám alatti lakásingatlan vételárhátralékának részletfizetési elmaradása miatt, a részletfizetési kedvezmény megvonására
1.2. M. L. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Lovassy L. u. 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
1.3. Hozzájárulás a Budapest VIII., Losonci tér ……………… szám alatti, …………… helyrajzi számú lakásingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződésben foglalt F. Z. 1/1 arányú tulajdonjogszerzéséhez
1.4. Beszámoló a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. „va” beszámolója a végelszámolás második évéről és a folyamatban lévő peres ügyekről, javaslat a végelszámolás további menetére
2. Képviselő-testület
2.1. Javaslat a helyi adókkal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
2.3. Javaslat a 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
2.4. Javaslat a „TÉR_KÖZ” pályázat keretében az együttműködő partnerekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
2.5. Javaslat döntések meghozatalára a Magdolna Negyed Program III. megvalósításával kapcsolatban
2.6. Javaslat Rév8 Zrt. 2014. évi működésének biztosítására
2.7. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
2.8. Javaslat a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
2.9. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati rendelet módosítására
2.10. Javaslat a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. feladat ellátására irányuló szerződésének elfogadására
2.11. Javaslat a Nemzeti Kerékpáros Charta aláírására
2.12. Javaslat a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzat (JÓKÉSZ) módosítására a Nemzeti Lovarda területére vonatkozóan
2.13. Beszámoló a Józsefvárosi Heti Piac 2013. július 6-tól kezdődő működéséről, valamint döntés a 2013. és 2014. évi üzemeltetés költségeinek biztosításáról
2.14. Javaslat a kerületi díjfizető zóna bővítés bevezetés határidejének módosítására
2.15. Javaslat a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára
2.16. Javaslat a Józsefvárosi Reklámrendelet megalkotására
2.17. Javaslat a GEOROSCO Kft-vel megkötött szerződés lezárására
2.18. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ engedélyezett álláshelyeinek bővítésére, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának és alapító okiratának módosítására
2.19. Javaslat közfeladat-ellátási szerződés megkötésére a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományával
2.20. Javaslat önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére és új szociális, valamint gyermekvédelmi támogatási rendelet megalkotására
2.21. Javaslat a Ferencvárosi Torna Clubbal kötött együttműködési megállapodás módosítására
2.22. Javaslat fedezet biztosítására a Biztos Kezdet Gyerekház működtetéséhez
2.23. Beszámoló a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi működéséről
2.24. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a 2013. évi létszám átcsoportosításokról, és javaslat a Hivatal engedélyezett létszámának emelésére
2.25. Javaslat a Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat módosítására
2.26. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2013. (V.27.) rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
3. Közbeszerzések
3.1. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében Magdolna Negyed Program III. Teleki tér zöldfelület kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
3.2. Javaslat „Megbízási szerződés keretében óvodai dajka képzés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
3.3. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében a Polgármesteri Hivatalban vizesblokk felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
3.4. Javaslat "Vagyon - és felelősségbiztosítás nyújtására irányuló biztosítási szerződés Józsefvárosi Önkormányzat részére" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának módosítására
4. Beszerzések
4.1. „Számítástechnikai licenszek beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
4.2. Javaslat „Vállalkozási szerződés a Polgármesteri Hivatal és egyes telephelyeinek takarítására” tárgyú szerződés módosítására
5. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
5.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
5.2. Teleki téri új piac üzletek használati jogának átengedése bérleti jogviszony keretében
5.3. Tulajdonosi hozzájárulás Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Ludovika Campus” Diószegi utcai Kollégium közlekedési létesítményei közterületi munkáihoz
5.4. Tulajdonosi hozzájárulás Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Ludovika Campus” park és infrastruktúra közúti kapcsolatai közterületi munkáihoz
5.5. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. ker. Kerepesi út - Hungária körút 30 közötti kisnyomású gázvezeték rekonstrukció közterületi munkáihoz
5.6. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. ker. Bródy Sándor u. (Puskin u. - Gutenberg tér közötti szakasz) átépítése közterületi munkáihoz
5.7. Tulajdonosi hozzájárulás, Orcy kerti kármentesítés, monitoring kutak tömedékelése közterületi munkáihoz.
5.8. Tulajdonosi hozzájárulás a Teleki téri ideiglenes piac üzlet bérleti szerződés megkötéséhez
6. Kisfalu Kft.
6.1. J&AMANDA Kft. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 80. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
6.2. Budapest Józsefvárosi Református Egyházközség bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Kisfuvaros u. 11. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában
6.3. A Jegestea Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Népszínház u. 49. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
6.4. J&AMANDA Kft. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Rezső tér 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
6.5. Extra Kft. bérleti díjcsökkentési kérelme a Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
6.6. A SASSIN Kft. bérleti szerződésnek közjegyzői okiratba foglalásától történő eltekintési kérelme a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 18. szám alatti helyiség vonatkozásában
6.7. Pelle & R Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Szigony u. 34. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
6.8. B. G., Sz. D. B. és Sz. D. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Vas u. 7. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
6.9. Hozzájárulás a Budapest VIII., Múzeum körút 10. szám alatti, 36559/2/A/3 helyrajzi számú üzlethelyiségre vonatkozó adásvételi szerződésben foglalt 1/6-1/6-1/6 arányú tulajdonjogszerzéshez
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok