Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (2019. október 13-ig) ülése - 2014. február 3.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. A Budapest VIII. kerület, Kőris u. …………….. szám alatti volt bérlő méltányossági ügye
1.2. Döntés személyes érintettség kérdésében önkormányzati hatósági ügyben
1.3. Javaslat ajánlat benyújtására a BFVK által a Gutenberg tér 3. és a Rökk Sz. u. 3. szám alatt található helyiségek értékesítésére kiírt pályázati felhívásra
1.4. Javaslat egyes személyügyi döntések meghozatalára a Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda vezetője vonatkozásában
1.5. Javaslat a 2014. évi Díszpolgári cím és a 2013. évi Józsefvárosi Becsületkereszt, Józsefvárosért, Jó Sport és az Aranykoszorú kitüntetések adományozására
1.6. Javaslat „Vagyon – és felelősségbiztosítás nyújtására irányuló biztosítási szerződés Józsefvárosi Önkormányzat részére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Bírálóbizottság döntése alapján
2. Képviselő-testület
2.1. Javaslat a 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
2.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására
2.3. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat adósságállományának Magyar Állam által történő átvállalása
2.4. Javaslat a 2014. évi közbeszerzési terv jóváhagyására
2.5. Javaslat a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kapcsolatos döntések meghozatalár
2.6. Javaslat a „TÉR_KÖZ A” pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.7. Javaslat a TÉR_KÖZ „B” jelű pályázattal kapcsolatos további döntések meghozatalára
2.8. Javaslat döntések meghozatalára a Magdolna Negyed Program III. megvalósításával kapcsolatban
2.9. Javaslat a JóHír Józsefvárosi Média és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
2.10. Beszámoló a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. vagyonkezelésében lévő ingatlanokról
2.11. Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. üzleti terve a 2014. évre
2.12. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ szolgálati gépjárművének elhelyezésére a Budapest VIII., József u. 27. szám alatti telken
2.13. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 6. és a Kálvária tér 14. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérbeadására kiírt nyilvános egyfordulós pályázat eredményének megállapítására
2.14. Javaslat a Budapest Józsefváros Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati rendelet módosítására
2.15. Javaslat a „DH-II/2013 típusú” bérlakás pályázat eredményhirdetési határidejének meghosszabbítására
2.16. Teleki téri piac építésével kapcsolatos negyedéves beszámoló
2.17. Javaslat az V. és VI. kerületi önkormányzatokkal – gyermekek átmeneti otthona tárgyában – kötött ellátási szerződések felülvizsgálatára
2.18. Javaslat a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat kapacitásának átcsoportosítására
2.19. Beszámoló az önkormányzat költségvetési szerveinél és gazdasági társaságainál foglalkoztatottak 2013. év végi jutalmazásáról
2.20. Beszámoló dr. Kocsis Máté polgármester 2013. évben igénybevett szabadságairól
2.21. Az Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás pénzügyi elszámolásáról szóló beszámoló
2.22. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2013. évi munkájáról
2.23. Javaslat a 6. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására
3. Közbeszerzések
3.1. Javaslat a „Budapest, VIII. kerület Teleki téri piac élőerővel biztosított vagyonvédelmi őrzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
3.2. Javaslat MNP III. projekt keretében indítandó közbeszerzési eljárásra
3.3. Javaslat „Megbízási szerződés keretében óvodai dajka képzés” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
4. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
4.1. Javaslat a „Belső udvar megújítás” című pályázaton nyert Szigetvári u. 6/A. Társasház határidejének módosítására
4.2. Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. ker. Bláthy Ottó u. – Golgota u. - Delej u. 1kV-os közvilágítási berendezés és hálózat átépítése közterületi munkáihoz
4.3. Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. ker. Rökk Szilárd és Somogyi Béla utca, Gutenberg tér átépítése közterületi munkáihoz
4.4. Tulajdonosi hozzájárulás, a Bp. VIII. kerület tulajdonában álló közterületein, zászlók és zászlórudak telepítésének közterületi munkáihoz
4.5. Teleki téri új piac üzlethelyiség használati jogának átengedése a Raul és Ramóna Kft. részére
4.6. Közterület-használati kérelmek elbírálása
5. Kisfalu Kft.
5.1. Fényes Zoltánné egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Népszínház u. 34. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.2. PRT-START Kft. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 30-32. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.3. B. G., Sz. D. B. és Sz. D. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Vas u. 7. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
6. Egyebek
6.1. Javaslat szerződés módosítására a Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzattal
6.2. Javaslat tervezői művezetői szerződés megkötésére a „FiDo” tér (hrsz.: 35388) – zöldfelület által határolt terület projektelem kivitelezésével kapcsolatban
6.3. Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezésére
6.4. Javaslat peres eljárás befejezésére
visszafel

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben