Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (2019. október 13-ig) ülése - 2014. február 10.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. A Budapest, VIII. kerület Kőfaragó u. ………………….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.2. Javaslat „Szervezeti reformok a Józsefvárosi Önkormányzatnál” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Bírálóbizottság döntése alapján
2. Képviselő-testület
2.1. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására
2.2. Javaslat a 2014. évi közbeszerzési terv jóváhagyására
2.3. Javaslat a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.4. Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. üzleti terve a 2014. évre
2.5. Javaslat Márton 2001 Kft. és az Orange Kft. kötbérrendezésre vonatkozó ajánlatának elfogadására
2.6. Javaslat a Budapest VIII. Tolnai Lajos u. 21. szám alatti lakóépület tűzeset utáni helyreállítás fedezet pótlására
3. Közbeszerzések
3.1. Javaslat „Szállítási keretszerződés a Budapest Magdolna Negyed minimum 56 önkormányzati bérlakásának részleges felújításához szükséges építőanyagok és eszközök biztosítására eseti megrendelések alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
3.2. Javaslat Megbízási szerződés keretében „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” (azonosító szám: KMOP-5.1.1/B-12-k-2012) „G2/6 – „Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja” projekt keretében „Magdolna Klub a hátrányos helyzetű nők számára” szolgáltatás megszervezése és biztosítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
3.3. 3. Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése Keretmegállapodásos eljárás második szakaszához „Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése 1. rész” „Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése 2. rész” „Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése 3. rész” „Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése 5. rész” „Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése 6. rész” „Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése 8. rész” tárgyú konzultációs felhívások elfogadására
4. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
4.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
4.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Ludovika Campus” park és infrastruktúra közúti kapcsolatai közterületi munkáihoz
4.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. ker. Lujza u. 2-16. előtti 0,4 kV-os kábelszakasz rekonstrukció közterületi munkáihoz
4.4. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. Bródy Sándor u. (Szentkirályi u. - Vas u. és Horánszky u. - Gutenberg tér közötti szakasz) DN 150 vízvezeték felújítása közterületi munkáihoz
4.5. Tulajdonosi hozzájárulás a Teleki téri ideiglenes piac 28. számú üzlet bérleti szerződés megkötéséhez
4.6. A Corvin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" lévő gazdasági társaság végelszámolás időszak alatti éves beszámolójának elfogadása
5. Kisfalu Kft.
5.1. A Budapest VIII., Dankó u. 38. szám alatti, 35476/0/A/2 és a 35476/0/A/3 helyrajzi számú üres üzlethelyiségek elidegenítése
5.2. A Budapest VIII. Diószegi Sámuel u. ……………… szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
5.3. A Budapest VIII., Práter utca 23. szám alatti, 36356/0/A/2 helyrajzi számú, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
5.4. Javaslat gépkocsi-beállók bérbeadására (2 db)
5.5. Interdent-2002 Kft. bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 2/C. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
5.6. Drigán Krisztofer Gyula egyéni vállalkozó bérlő tevékenységi kör bővítésre vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 18. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
5.7. Ahmed & Anita 2010 Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 25. (bejárat a Vas utca felől) szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.8. Green Plan Energy Kft. és a Green Plan Center Kft. bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. Práter u. 30-32. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.9. Kovács Lejla egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői 54-56. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.10. MGL Iveel Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Víg u. 20. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.11. Villámcsapásból eredő kártérítés
5.12. Javaslat a PROLOG Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft, Budapest VIII., Futó u. 5-9. szám alatti ingatlannal kapcsolatos használati díj tartozásának rendezésére
6. Egyebek
6.1. Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt megbízási szerződésének 2013. december és 2014. január havi teljesítés igazolására
6.2. Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének 2014. január havi teljesítés igazolására
6.3. Javaslat Teszársz Károly megbízási szerződésének 2014. január havi teljesítés igazolására
6.4. A Képviselő-testület tagjainak rendes éves vagyonnyilatkozata
7. Tájékoztatók
7.1. Tájékoztató a VIII. kerület Rákóczi téren telepített fák favermeinek burkolati anyagáról
visszafel

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben