Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2014. február 24.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében Magdolna Negyed Program III. Teleki tér zöldfelület kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Bírálóbizottság döntése alapján
1.2. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében Magdolna Negyed Program III. Fido tér rehabilitációja” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Bírálóbizottság döntése alapján
1.3. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében Magdolna Negyed Program III. Kálvária tér rehabilitációja” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Bírálóbizottság döntése alapján
1.4. Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében a Polgármesteri Hivatalban vizesblokk felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Bírálóbizottság döntése alapján
1.5. Döntés csatlakozó fellebbezésről útkárral kapcsolatos peres ügyben
1.6. A Budapest VIII. kerület, Krúdy Gyula u. ………. szám alatti volt bérlő, jelenleg jogcím nélküli lakáshasználó részletfizetési kérelme
1.7. Javaslat a Budapest VIII., József utca … szám alatti épületben lévő lakás lakáscseréjével és hátralékrendezésével kapcsolatban
1.8. Javaslat a Budapest VIII., Diószegi Sámuel utca …. szám alatti épületben lévő lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
1.9. Villámcsapásból eredő kártérítés
2. Beszerzések
2.1. Javaslat a „Személygépkocsi beszerzés” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
3.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
3.2. Tulajdonostársi hozzájárulás, a Ganz tömb (Kőbányai út 31.) területén található 27 sz. épület építésigazgatási eljárásához
3.3. Tulajdonosi hozzájárulás, Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér átépítése közterületi munkáihoz
4. Kisfalu Kft.
4.1. A Budapest VIII., Baross u. 105. szám alatti földszinti, 35810/0/A/3 helyrajzi számú, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
4.2. A Budapest VIII., József körút 47. szám alatti, 36697/0/A/6 helyrajzi számú, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
4.3. Javaslat gépkocsi-beállók bérbeadására (2 db)
4.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross u. 112. szám alatti, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázaton történő bérbeadására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4.5. A Bíró Lajos utca 18. számú Társasház bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Bíró Lajos u. 18. szám alatti önkormányzati nem lakás célú helyiségek vonatkozásában
4.6. A Rája-Vill Elektromos Szerelő és Szolgáltató Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 25. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.7. Popal Abdul Qayum egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Gutenberg tér 2. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
4.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Gyulai P. u. 12. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására kiírt nyilvános pályázat lezárására, és az eredmény megállapítására
4.9. Népszínház Kör a Polgári Értékekért Egyesület bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 15. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.10. „Dr. Kárpáti” Orvosi Bt. bérlő új bérleti jogviszony létesítése és bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest VIII. kerület, József krt. 47. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
4.11. MANDELA Kft. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó ügye a Budapest VIII. József u. 47. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében
4.12. Varga Virág Andrea egyéni vállalkozó bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Somogyi B. u. 17. szám alatti helyiség vonatkozásában
4.13. A Süci és György Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Somogyi Béla u. 20. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.14. A Chillis Stúdió Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 38-44. (44.) szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.15. Javaslat a „DH-II/2013 típusú” bérlakás pályázat eredményének megállapítása
4.16. Javaslat a Budapest VIII., Lovassy László u. 6. szám alatti épületben lévő használaton kívüli tároló helyiség, önkormányzati bérlakáshoz történő csatolására
4.17. Javaslat a Budapest VIII., Koszorú utca ….. szám alatti épületben lévő önkormányzati lakás bérbeadására
4.18. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Hungária krt. …….. szám alatti lakás bérbeadására
4.19. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szeszgyár u. ……...szám alatti lakás bérbeadására
5. Egyebek
5.1. Javaslat Gyenge Zsolt Attila megbízási szerződésének 2013. november és december havi teljesítés igazolására
5.2. Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság tevékenységéhez szükséges tanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződések módosítására, valamint megbízási szerződések megkötésére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok