Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (2019. október 13-ig) ülése - 2014. március 3.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat háziorvossal kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés felmondására
1.2. S. J. bérlő kérelme a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek vonatkozásában
2. Képviselő-testület
2.1. Javaslat a 2013. évi költségvetésről szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
2.2. Javaslat döntések meghozatalára a Magdolna Negyed Program III. megvalósításával kapcsolatban
2.3. Javaslat Bionikai Innovációs Központ és Park kialakításával kapcsolatos fejlesztési elképzelések támogatására
2.4. Javaslat vagyonkezelési szerződések módosítására
2.5. Javaslat a helyiség bérleti díjak megállapításáról szóló 248/2013. (VI. 19.) számú képviselő-testületi határozat módosítására
2.6. Javaslat a piacokról szóló önkormányzati rendelet elfogadására, és a piaccal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.7. Javaslat a Tisztes u. 7. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.8. Javaslat a Józsefváros Kerületi Építési Szabályzata (JÓKÉSZ) módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
2.9. Javaslat polgármesteri és alpolgármesteri keret terhére történő támogatások elbírálására, valamint címerhasználati engedély megadására
2.10. Javaslat a bölcsődei térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására
2.11. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a térítési díj fizetési kötelezettségről szóló önkormányzati rendelet módosítására
2.12. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítására
2.13. Javaslat óvodavezetői pályázatok kiírására
2.14. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére és a polgármester 2014. évi szabadságolási ütemtervének elfogadására
2.15. Javaslat a 2014. évi országgyűlési választás során közreműködő szavazatszámláló bizottság választott tagjaira
2.16. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2013. május 1. – 2013. október 31. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
3.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
3.2. Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. ker. Mátyás tér 1-4. számok előtti útfelújítás közterületi munkáihoz
3.3. Tulajdonosi hozzájárulás, a Corvin sétány 113/a tömb elektromos ellátása közterületi munkáihoz
4. Kisfalu Kft.
4.1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (3 db)
4.2. A Budapest VIII., Népszínház utca 36. szám alatti, 34771/0/A/2 helyrajzi számú üres, pinceszinti üzlethelyiség elidegenítése
4.3. A Budapest VIII., Víg u. 24. szám alatti földszinti, 34928/0/A/27 helyrajzi számú üres üzlethelyiség elidegenítése
4.4. Javaslat gépkocsi-beállók bérbeadására (2 db)
4.5. HARUN HUNGARY Kft. bérlő határidő módosítására vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 129. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében
4.6. Bajkó Erika Ágnes egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bérkocsis u. 23. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.7. A P.T.I. Investments Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 32. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.8. A Rája-Vill Elektromos Szerelő és Szolgáltató Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 25. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.9. Popal Abdul Qayum egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Gutenberg tér 2. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
4.10. A Dalmus Kft., valamint Veres Zoltán egyéni vállalkozó közös kérelme bérlőtársi jogviszony létesítésére a Budapest VIII., Hungária krt. 10/B. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.11. SILVER DELIKÁT Kft. új bérleti jogviszony létesítésére és a bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. Illés u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében
4.12. Az Ahmed & Anita 2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, József krt. 26. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.13. Kebede Yetnayet Mammo egyéni vállalkozó és a Fundátus Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, József krt. 68. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
4.14. A Favarázs Szociális Szövetkezet és a Kóczán Ügyvédi Iroda közös bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Kiss J. u. 7. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.15. Az S&G Kivitelező és Mérnöki Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Kiss József u. 2/A. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.16. G. K. új bérleti jogviszony létesítésére irányuló kérelme a Budapest VIII., Magdolna u. 21. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában
4.17. W. S. bérleti díj tartozás elengedésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII., Népszínház u. 34. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.18. ABM-TEAM Kft. és a M-SZOLE TRADE Kft. bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. Orczy út 27. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.19. A Futó Bár Kft. peren kívüli egyezségi ajánlata a Budapest VIII. kerület, Rákóczi tér 2. szám alatti helyiségre felhalmozott hátralék kiegyenlítésére
4.20. Sz. I. késedelmi kamat elengedésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Százados u. 26. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.21. LORNYON Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 16/B. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5. Egyebek
5.1. Javaslat megbízási szerződés megkötésére az MNPIII. projekt keretében a Teleki László tér I., „FiDo” tér – zöldfelület által határolt terület, Kálvária tér közterület rehabilitációja projektelem kivitelezése során műszaki ellenőri feladatok ellátására
5.2. Teleki téri új piac kamerarendszer és kapcsolódó gyengeáramú rendszerek kiépítése
5.3. Közterületi használati kérelmek elbírálása
6. Tájékoztatók
6.1. Tájékoztató a „Józsefvárosi Népkonyhai étkeztetés biztosítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről
visszafel

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben