Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2014. március 10.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Beszerzések
1.1. „Élelmiszer beszerzés” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
1.2. „Személyszállítási szolgáltatás” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
2. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
2.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
3. Rév8 Zrt.
3.1. Magdolna Negyed Program III. / Nyomdai szolgáltatás beszerzése
4. Kisfalu Kft.
4.1. Javaslat üres helyiségek és lakások elidegenítésére
4.2. Javaslat gépkocsi-beállók bérbeadására (2 db)
4.3. A BEL-MONDO Kft. peren kívüli egyezségi ajánlata a Budapest VIII. kerület, Baross u. 86. szám alatti helyiségre, a cég által felhalmozott hátralék vonatkozásában
4.4. S.A. bérleti díj tartozás elengedésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Diószegi S. u. 10/b. és Diószegi S. u. 13. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában
4.5. Supremum Service Kft. bérbevételi és bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Horváth M. tér 2. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
4.6. BARAKZAI Bt. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó ügye a Budapest VIII. József krt. 48. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében
4.7. J&Amanda Kft. új bérleti jogviszony létesítésére irányuló kérelme a Budapest VIII., József u. 15-17. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.8. A Peter’s Art Művészeti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 19. szám alatti helyiség vonatkozásában
4.9. Dóra Tibor szellemi szabadfoglalkozású bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Kisfuvaros u. 9/b. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.10. P.T.I. Investments Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Nagytemplom u. 12/b. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.11. N. Cs. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Práter u. 19. szám alatti üres önkormányzati helyiség vonatkozásában
4.12. West-Orient Company Kft. bérlő székhely bejelentés és a tevékenységi kör bővítésre vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 27/b. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
4.13. A Prikkel Auto Design Bt. kamat elengedési kérelme a Budapest VIII. kerület, Somogyi B. u. 21. szám alatti helyiség vonatkozásában
4.14. P. E. és V. L. bérlőtársak késedelmi kamat elengedésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 15. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.15. J&Amanda Kft. új bérleti jogviszony létesítésére irányuló kérelme a Budapest VIII., Vas u. 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.16. Dóra Tibor szellemi szabadfoglalkozású bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Balassa János u. 1. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.17. A. S. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Futó u. 27. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.18. B. G. és B. Gy. magánszemélyek közös bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Futó u. 27. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.19. A Budapest VIII., Népszínház utca 36. szám alatti, 34771/0/A/2 helyrajzi számú üres, pinceszinti üzlethelyiség elidegenítése
4.20. A Budapest VIII., Víg u. 24. szám alatti földszinti, 34928/0/A/27 helyrajzi számú üres üzlethelyiség elidegenítése
4.21. Javaslat a Budapest VIII., Práter u. 24. szám alatti ingatlannal kapcsolatos perben fellebbezési jog lemondására
5. Egyebek
5.1. Javaslat megállapodás megkötésére az ELMŰ Hálózati Kft-vel a Horváth Mihály téri hálózat közcélú átadás-átvételéről
5.2. Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének 2014. február havi teljesítés igazolására
5.3. Javaslat Teszársz Károly megbízási szerződésének 2014. február havi teljesítés igazolására
5.4. Javaslat a VPB 181/2014. (II. 24.) számú határozat 7. pontjának kijavítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok