Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2014. április 10.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat „Szállítási keretszerződés a Budapest Magdolna Negyed minimum 56 önkormányzati bérlakásának részleges felújításához szükséges építőanyagok és eszközök biztosítására eseti megrendelések alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.2. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében a Polgármesteri Hivatalban vizesblokk felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.3. Sallai József kérelme a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek vonatkozásában
1.4. Javaslat útkárral kapcsolatos kártérítési igény elutasítására
2. Kisfalu Kft.
2.1. A „Leonardo 41 Alapítvány” késedelmi kamat elengedésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 41. szám alatti helyiségekre felhalmozott hátralék esetében
2.2. A Budapest VIII., Orczy út …………….. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
2.3. Javaslat gépkocsi-beállók bérbeadására (3 db)
2.4. Retro Monessz Kft. bérleti jogviszony létesítésére irányuló kérelme a Budapest VIII., Baross u. 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
2.5. A Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány bérleti szerződésének hosszabbítási kérelme a Budapest VIII., Baross u. 28. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
2.6. SOYOMBO Kft. bérlő és a SYMPLE-TRADE Kft. bérleti jog átruházásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. Berzsenyi D. u. 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
2.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József krt. 43. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására kiírt nyilvános egyfordulós pályázat lezárására, az eredmény megállapítására, és az újbóli pályázatra történő kiírásra
2.8. A TVIGI’05 Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Rezső tér 8. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
2.9. A Calapet Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 16. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
2.10. Gy. J. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 23. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú pinceszinti tároló-rekesz vonatkozásában
2.11. Javaslat a Budapest VIII., Népszínház u. 39-41. szám alatti ingatlannal kapcsolatos perben fellebbezési jog lemondására
2.12. Kántor Gábor egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Déri Miksa u. 16. szám alatti üres önkormányzati helyiség vonatkozásában
3. Egyebek
3.1. Jóhír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft. üzleti terve
3.2. Pályázat eredményének megállapítása és új pályázati kiírás az Új Teleki téri piac J3 jelű üzlet hasznosítására
3.3. Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda tanácsadói tevékenységének 2014. március havi teljesítés igazolására
3.4. Javaslat Teszársz Károly tanácsadói tevékenységének 2014. március havi teljesítés igazolására
3.5. Javaslat Harkály Gyöngyi tanácsadói tevékenységének 2014. március havi teljesítés igazolására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok