Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2014. április 17.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. A Budapest, VIII. kerület Rákóczi út ….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.2. Javaslat a „Budapest VIII. Hungária krt. 2-4. MÁV lakótelep elektromos hálózat és közvilágítás felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.3. Javaslat útkárral kapcsolatos kártérítési igény rendezésére
1.4. Budapest VIII. Tolnai utca 21. szám alatti, gázszolgáltatás nélkül maradt önkormányzati lakóépületbe visszaköltözött lakók többlet közmű költségeinek megtérítése
2. Közbeszerzések
2.1. Javaslat a „Józsefvárosi Egészségügyi szolgálat komplex fejlesztése keretében kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében a KMOP- 4-3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekt során” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
2.2. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében a Budapest, VIII. Hungária krt. 2-4. MÁV lakótelep víz- és csatornahálózat felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
2.3. Javaslat Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése Keretmegállapodásos eljárás második szakasz „Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése 3. rész” „Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése 6. rész” eredményének megállapítására
3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
3.1. Teleki téri piac bérlői kérelmeinek elbírálása
3.2. Közterület-használati kérelmek elbírálása
3.3. Közterület-használati kérelmek elbírálása kiegészítés
4. Rév8 Zrt.
4.1. Javaslat a Magdolna Negyed Program III. keretében pályázati felhívás elfogadására a Szomszédsági Házfelügyelői feladat ellátására
5. Kisfalu Kft.
5.1. Javaslat a Budapest VIII., Szentkirályi ... szám alatti lakásra vonatkozó eladási ajánlat meghosszabbítására
5.2. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
5.3. A Kárpitos Ipari Kft. bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, József krt. 43. szám alatti helyiség vonatkozásában
5.4. Puka Eduard egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, József u. 46. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségekre vonatkozóan
5.5. M. L. bérleti díj csökkentésre vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület ... szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.6. D. Zs. és S. Zs. új bérleti jogviszony létesítésére, bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, ... szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.7. Pauerné Goda Márta Végrehajtói Iroda bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői 66/a. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.8. A Nívó Fodrász Szövetkezet óvadékfizetéstől való eltekintési kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 79., József krt. 77-79., Rákóczi út 75. szám alatti helyiségek vonatkozásában
5.9. A Nívó Fodrász Szövetkezet bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Kun utca 12. szám alatti helyiség vonatkozásában
5.10. Javaslat a Budapest VIII., Práter u. 30-32. szám alatti ingatlanban található teremgarázs helyek bérbeadására (5 db)
5.11. A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium és Lakatos László magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Práter u. 30-32. szám alatti 18. számú gépkocsi-beálló helyre vonatkozóan
5.12. Javaslat a Bárka Nonprofit Kft. által a Budapest VIII., Mátyás tér 4. és Rákóczi út 59. szám alatti helyiségekre felhalmozott bérleti díj hátralék elengedésére
6. Egyebek
6.1. Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt tanácsadói tevékenységének 2014. március havi teljesítés igazolására
6.2. Javaslat Pomázi Dániel tanácsadói tevékenységének 2014. március havi teljesítés igazolására
6.3. Javaslat Vas Dávid tanácsadói tevékenységének 2014. március havi teljesítés igazolására
7. Tájékoztatók
7.1. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által a BÁRKA Nonprofit Kft-nél végzett ellenőrzéssel kapcsolatos jelentésről
8. Sürgősségi - Helyszíni
8.1. A Teleki téri piac J3 jelű üzlethelyiség pályázat eredményének elbírálására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok