Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2014. április 28.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Corvin Sétány Program / Lemondás elővásárlási jog gyakorlásáról
2. Közbeszerzések
2.1. Javaslat „2014. évi számlarend, számlatükör készítése, valamint a meglévő számviteli szabályzatok aktualizálása” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2.2. Javaslat Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése Keretmegállapodásos eljárás második szakasz „Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése 1. rész” „Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése 2. rész” eredményének megállapítására
3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
3.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
3.2. Tulajdonosi hozzájárulás Stróbl Alajos u. 3/b. (MOKK székház) távközlési ellátása közterületi munkáihoz
3.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. ker. Nagytemplom u. 24. (Corvin sétány 119/b. tömb) gázellátása közterületi munkáihoz
3.4. Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. ker. Gutenberg tér 4. (TMH, Gutenberg tér 1.) optikai távközlési ellátása közterületi munkáihoz
3.5. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal kérelme kijelölt kizárólagos várakozóhelyek bővítésére és díjmentessé tételére
3.6. Javaslat a választási hirdetőtáblák elhelyezésének helyszíneire
3.7. Javaslat az új Teleki téri piacon lévő A6 jelű üzlethelyiség bérleti jogviszonyának átruházásához való hozzájárulás megadására
3.8. Javaslat koncentrált rakodóhely kijelölésére a Vasas körzetben
4. Rév8 Zrt.
4.1. Javaslat a Magdolna Negyed Program III. keretében pályázati felhívás elfogadására a Szomszédsági Házfelügyelői feladat ellátására
4.2. A Budapest VIII., Magdolna utca 42. földszint 8. szám alatti, 35373/0/A/41 helyrajzi számú üres, földszinti raktárhelyiség elidegenítése
5. Kisfalu Kft.
5.1. A Teveszem Kft bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Kisfaludy u. 26. szám alatti helyiség vonatkozásában
5.2. A DIWA-Plusz Kft bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 21. szám alatti helyiség vonatkozásában
5.3. D. Zs. és S. Zs. új bérleti jogviszony létesítésére, bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Orczy út 45. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.4. A DOCTOR TELLHMI Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. 6. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.5. Bene Andrea egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Gyulai P. u. 12. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.6. H. A. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Bródy S. u. 36. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.7. Interdent-2002 Kft. alacsonyabb bérleti díj megállapítására vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 2/C. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
5.8. A Budapest VIII., Magdolna utca 42. földszint 8. szám alatti, 35373/0/A/41 helyrajzi számú üres, földszinti raktárhelyiség elidegenítése
5.9. A Budapest VIII., Tavaszmező utca 8. szám alatti, 35171/0/C/2 helyrajzi számú üres, földszinti garázshelyiség elidegenítése
5.10. Javaslat üres helyiségek és lakások elidegenítésére
5.11. Javaslat a Budapest VIII., Dankó utca 16. földszint 4. szám alatti házfelügyelői szolgálati lakásba új házfelügyelő/bérlő kijelölésére
6. Egyebek
6.1. Javaslat Gyenge Zsolt Attila tanácsadói tevékenységének 2014. január, február és március havi teljesítés igazolására
6.2. A Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyása
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok