Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2014. május 12.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat fellebbezés elbírálására a Corvin Áruházzal kapcsolatos településképi eljárásban
1.2. Javaslat fellebbezés elbírálására a Józsefvárosi pályaudvar kerítésével kapcsolatos településképi eljárásban
1.3. Javaslat R. E. tulajdonában lévő, Budapest VIII., Kiss József u. ………………. szám alatti lakásingatlan vételárhátralékára vonatkozó részletfizetési megállapodás megkötésére
2. Képviselő-testület
2.1. Beszámoló a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről
2.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának felhasználására és a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására
2.3. A Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete
2.4. Javaslat bankszámlaszerződés módosítására
2.5. Javaslat egyetértő nyilatkozat elfogadására Budapest Területfejlesztési Koncepciójával összefüggésben
2.6. Javaslat szobrok, emléktáblák elhelyezésére
2.7. Javaslat a Jóhír Józsefvárosi Média és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosítására
2.8. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
2.9. Javaslat a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen történő jelentkezésre
2.10. Javaslat Józsefváros közigazgatási területén levő víziközművekkel kapcsolatos megállapodás aláírására
2.11. Javaslat a rendkívüli téli időjárási viszonyok során elvégzett védekezési feladatokról, megtett intézkedésekről és a rendelkezésre bocsátott források felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
2.12. Javaslat döntések meghozatalára a TÁMOP-P-3.1.4-08/1-2008-0021 azonosító számú pályázattal kapcsolatban
2.13. Tájékoztató az Állami Számvevőszék által a BÁRKA Színház Nonprofit Kft-nél végzett ellenőrzéssel kapcsolatos jelentésről
2.14. Tájékoztató a Homok u. 7. és a Dankó u. 18. szám alatti sportudvarok kialakítási költségeiről
2.15. Tájékoztató a közösségi kertek kiépítéséről
3. Közbeszerzések
3.1. Javaslat Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése Keretmegállapodásos eljárás második szakaszához „Vállalkozási szerződés keretében Budapest, Józsefváros Magdolna negyed program III. önkormányzati bérházfelújítás kivitelezése 4. rész” tárgyú konzultációs felhívás elfogadására
4. Beszerzések
4.1. MNPIII G2/1 programon belül „Álláskereső Teadélután” szolgáltatás lebonyolításához kapcsolódó feladatok ellátása tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
5. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
5.1. Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. ker. Kerepesi úti Százlábú híd felújítása/átépítése közterületi munkáihoz
5.2. Javaslat közterületek díjmentes használatának biztosítására
5.3. Javaslat a választási hirdetőtáblák elhelyezésének módosítására
6. Kisfalu Kft.
6.1. A Muro-Phral-Testvérem Cigány-Magyar Társadalmi és Kulturális Egyesület bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Bauer S. u. 4. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
6.2. Javaslat a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány Budapest VIII., Magdolna u. 43. szám alatt bérelt helyiség bérleti szerződésével kapcsolatos döntés meghozatalára
6.3. Javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának további 1 évre történő engedélyezésére
6.4. A Para-fitt Sportegyesület bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Karácsony Sándor u. 22. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
6.5. A DIWA-Plusz Kft. bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 21. szám alatti helyiség vonatkozásában
6.6. Az MGL Iveel Bt. kérelme a Budapest VIII. kerület, Víg u. 20. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés szerződéskötési határidejének 2 hónappal való meghosszabbítására
6.7. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (3 db)
6.8. Épkar Zrt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Dobozi u. 21. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
7. Egyebek
7.1. Javaslat Vas Dávid tanácsadói tevékenységének 2014. április havi teljesítés igazolására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok