Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2014. június 2.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pályázatának véleményezése
1.2. Javaslat útkárral kapcsolatos kártérítési igény rendezésére
1.3. A Budapest, VIII. kerület Rákóczi út ………………. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.4. A Budapest, VIII. kerület Puskin u. ……………. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
2. Jegyzői Kabinet
2.1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása során műszaki ellenőrzési feladatok ellátására
3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
3.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
3.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Kálvária téri Makrisz Agamemnon díszkútjának felújításával kapcsolatban
3.3. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Magdolna utca 33. sz. épület homlokzatán közvilágítási berendezést tartó falikampó kialakítására
3.4. KözterüIet-használati kérelmek elbírálása kiegészítés
4. Rév8 Zrt.
4.1. Javaslat az MNPIII. keretén belül lefolytatott Szomszédsági Házfelügyelői állás betöltésére kiírt pályázat eredményének megállapítására
5. Kisfalu Kft.
5.1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
5.2. Javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának további 1 évre történő engedélyezésére
5.3. A Highlight Optic Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 37. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.4. Green Plan Center Kft. fedett teremgarázsban lévő 4. számú gépkocsi-beálló bérbeadására irányuló kérelme a Budapest VIII., Práter u. 30-32. szám alatti ingatlanon
5.5. E-EXIT Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 3. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.6. Az Interkulturális Párbeszéd Közhasznú Alapítvány bérleti szerződésének hosszabbítási kérelme a Budapest VIII., Víg u. 28. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.7. Javaslat a Budapest VIII., Orczy út …………… szám alatti lakás cserelakásként történő bérbeadására, valamint a Budapest VIII., Tisztes u. 7. (Stróbl Alajos u. 7/j) fszt. 492. szám alatti épület elbontására
6. Egyebek
6.1. Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt tanácsadói tevékenységének 2014. április havi teljesítés igazolására
6.2. Javaslat Pomázi Dániel tanácsadói tevékenységének 2014. április havi teljesítés igazolására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok