Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2014. június 11.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. A Budapest VIII. kerület, Práter u. 39. I. emelet 16. szám alatti, díjhátralékos jogcím nélküli lakáshasználó részletfizetési kérelme
1.2. A Budapest, VIII. kerület József krt. 11. fszt. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.3. Javaslat „Budapest, VIII. kerület Teleki téri piac élőerővel biztosított vagyonvédelmi őrzése” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban ajánlattevők alkalmasságának megállapítására
1.4. Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Polgármesteri Hivatal és egyes telephelyinek takarítására” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2. Képviselő-testület
2.1. Javaslat döntések meghozatalára a Magdolna Negyed Program III. megvalósításával
2.2. Javaslat a TÉRKÖZ „A” pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.3. Javaslat a TÉRKÖZ_B jelű fővárosi pályázaton nyertes „Játszótársak – A II. János Pál pápa téri játszótér közösségi célú fejlesztése” című projekt megvalósításáról szóló Támogatási Szerződések megkötésére
2.4. Javaslat a Corvin Sétány Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
2.5. Javaslat döntések meghozatalára az Auróra utcai Egészségcentrum projekttel kapcsolatban
2.6. Javaslat döntések meghozatalára az Auróra utcai rendelőintézet felújításával (KMOP – 4.3.2/A-13-2013-0001) kapcsolatban
2.7. Javaslat a Jóhír Józsefvárosi Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervének módosítására
2.8. Javaslat a Budapest VIII., Kálvária u. 9. és Kőris u. 4/b. szám alatti telkek bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapítására
2.9. Javaslat közművelődési, kulturális feladatok hatékonyabb ellátása érdekében szükséges döntések meghozatalára
2.10. Javaslat a Homok u. 7. szám alatti ingatlan hasznosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.11. Javaslat a Nemzeti Lovarda területére vonatkozó JÓKÉSZ módosítási eljárásban döntések meghozatalára
2.12. Javaslat a volt Ganz-Mávag gyár területen változtatási tilalom elrendelésére
2.13. Javaslat egyetértő nyilatkozat elfogadására Budapest Területfejlesztési Koncepciójával összefüggésben
2.14. Javaslat a Teleki téri piaccal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.15. Javaslat pályázat kiírására lakóépületek energiatakarékos felújítása és korszerűsítése tárgyában (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.16. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonával kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosítására
2.17. Javaslat kerületi zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepció elfogadására
2.18. Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételére
2.19. Javaslat behajtást szabályozó oszlop további működtetésére
2.20. Javaslat a köznevelési intézmények működtetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára
2.21. Javaslat az alapítványok 2014. évi pályázati támogatására
2.22. Javaslat költségvetési átcsoportosításra
2.23. Javaslat szolgálati lakás biztosítására
2.24. Javaslat az OVI-foci programhoz való csatlakozásra
2.25. Javaslat a Polgármesteri Hivatal a „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” elnevezésű kiemelt projektben való részvételére
3. Közbeszerzések
3.1. Javaslat „Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében energiaracionalizálás Józsefvárosban a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító számú projekt során” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
3.2. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében az Alföldi és Sárkány utca felújítási munkáinak elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
4. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
4.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
4.2. Javaslat az Új Teleki téri Piac koncentrált rakodóhelyének bővítésére
4.3. Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. ker. Corvin Sétány 119/B I. ütem (Hrsz.: 36279/10) ingatlan csatorna, és ivóvíz bekötése közterületi munkáihoz
4.4. Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. ker. Szentkirályi u. 4. kapubehajtók létesítése közterületi munkáihoz
4.5. Javaslat az új Teleki téri piacon lévő üzlethelyiségek albérletbe adásához
5. Kisfalu Kft.
5.1. A Budapest VIII., Bródy Sándor u. 25. szám alatti földszinti, 36653/0/A/4 helyrajzi számú, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
5.2. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (2 db)
5.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy S. u. 36. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázaton történő bérbeadására
5.4. A Baraka Properties Kft bérleti díj csökkentési és két albetét összenyitási kérelme a Budapest VIII. kerület, József krt. 66. szám alatti helyiség vonatkozásában
5.5. Sz. G. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Orczy út 29. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.6. FOK Nonprofit Kft. fűtési rendszer megvásárlásának felajánlásával kapcsolatos kérelme a Budapest VIII. Puskin u. 24. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében
5.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 14. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására újbóli nyilvános egyfordulós pályázatra történő kiírásra
5.8. B. A. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői 54-56. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.9. Javaslat a Budapest VIII. Szigony utca 2/a. szám alatti Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Védőnői Szolgálat helyiségeinek felújítására
5.10. Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. ker. Hungária krt. 2-4. (MÁV lakótelep) elektromos hálózatának átépítése közterületi, és lakóingatlanon történő munkáihoz.
6. Egyebek
6.1. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat foglalkozás-egészségügyi szerződésének felülvizsgálatára
6.2. Javaslat a 2014. évi sport, egyházi pályázatok elbírálására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok