Önkormányzat Ügyintézés Hírek Józsefváros Újság Szóljon bele Városfejlesztés Orczy negyed program Zöld 8 Józsefváros összefog Múlt-Jelen
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (2019. október 13-ig) ülése - 2014. június 11.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. A Budapest VIII. kerület, Práter u. 39. I. emelet 16. szám alatti, díjhátralékos jogcím nélküli lakáshasználó részletfizetési kérelme
1.2. A Budapest, VIII. kerület József krt. 11. fszt. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.3. Javaslat „Budapest, VIII. kerület Teleki téri piac élőerővel biztosított vagyonvédelmi őrzése” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban ajánlattevők alkalmasságának megállapítására
1.4. Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Polgármesteri Hivatal és egyes telephelyinek takarítására” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2. Képviselő-testület
2.1. Javaslat döntések meghozatalára a Magdolna Negyed Program III. megvalósításával
2.2. Javaslat a TÉRKÖZ „A” pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.3. Javaslat a TÉRKÖZ_B jelű fővárosi pályázaton nyertes „Játszótársak – A II. János Pál pápa téri játszótér közösségi célú fejlesztése” című projekt megvalósításáról szóló Támogatási Szerződések megkötésére
2.4. Javaslat a Corvin Sétány Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
2.5. Javaslat döntések meghozatalára az Auróra utcai Egészségcentrum projekttel kapcsolatban
2.6. Javaslat döntések meghozatalára az Auróra utcai rendelőintézet felújításával (KMOP – 4.3.2/A-13-2013-0001) kapcsolatban
2.7. Javaslat a Jóhír Józsefvárosi Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervének módosítására
2.8. Javaslat a Budapest VIII., Kálvária u. 9. és Kőris u. 4/b. szám alatti telkek bérbeadására kiírt pályázat eredményének megállapítására
2.9. Javaslat közművelődési, kulturális feladatok hatékonyabb ellátása érdekében szükséges döntések meghozatalára
2.10. Javaslat a Homok u. 7. szám alatti ingatlan hasznosítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.11. Javaslat a Nemzeti Lovarda területére vonatkozó JÓKÉSZ módosítási eljárásban döntések meghozatalára
2.12. Javaslat a volt Ganz-Mávag gyár területen változtatási tilalom elrendelésére
2.13. Javaslat egyetértő nyilatkozat elfogadására Budapest Területfejlesztési Koncepciójával összefüggésben
2.14. Javaslat a Teleki téri piaccal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.15. Javaslat pályázat kiírására lakóépületek energiatakarékos felújítása és korszerűsítése tárgyában (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.16. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonával kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosítására
2.17. Javaslat kerületi zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepció elfogadására
2.18. Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételére
2.19. Javaslat behajtást szabályozó oszlop további működtetésére
2.20. Javaslat a köznevelési intézmények működtetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára
2.21. Javaslat az alapítványok 2014. évi pályázati támogatására
2.22. Javaslat költségvetési átcsoportosításra
2.23. Javaslat szolgálati lakás biztosítására
2.24. Javaslat az OVI-foci programhoz való csatlakozásra
2.25. Javaslat a Polgármesteri Hivatal a „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” elnevezésű kiemelt projektben való részvételére
3. Közbeszerzések
3.1. Javaslat „Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében energiaracionalizálás Józsefvárosban a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító számú projekt során” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
3.2. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében az Alföldi és Sárkány utca felújítási munkáinak elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
4. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
4.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
4.2. Javaslat az Új Teleki téri Piac koncentrált rakodóhelyének bővítésére
4.3. Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. ker. Corvin Sétány 119/B I. ütem (Hrsz.: 36279/10) ingatlan csatorna, és ivóvíz bekötése közterületi munkáihoz
4.4. Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. ker. Szentkirályi u. 4. kapubehajtók létesítése közterületi munkáihoz
4.5. Javaslat az új Teleki téri piacon lévő üzlethelyiségek albérletbe adásához
5. Kisfalu Kft.
5.1. A Budapest VIII., Bródy Sándor u. 25. szám alatti földszinti, 36653/0/A/4 helyrajzi számú, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
5.2. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (2 db)
5.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy S. u. 36. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázaton történő bérbeadására
5.4. A Baraka Properties Kft bérleti díj csökkentési és két albetét összenyitási kérelme a Budapest VIII. kerület, József krt. 66. szám alatti helyiség vonatkozásában
5.5. Sz. G. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Orczy út 29. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.6. FOK Nonprofit Kft. fűtési rendszer megvásárlásának felajánlásával kapcsolatos kérelme a Budapest VIII. Puskin u. 24. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében
5.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 14. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására újbóli nyilvános egyfordulós pályázatra történő kiírásra
5.8. B. A. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői 54-56. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.9. Javaslat a Budapest VIII. Szigony utca 2/a. szám alatti Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Védőnői Szolgálat helyiségeinek felújítására
5.10. Tulajdonosi hozzájárulás, a Budapest VIII. ker. Hungária krt. 2-4. (MÁV lakótelep) elektromos hálózatának átépítése közterületi, és lakóingatlanon történő munkáihoz.
6. Egyebek
6.1. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat foglalkozás-egészségügyi szerződésének felülvizsgálatára
6.2. Javaslat a 2014. évi sport, egyházi pályázatok elbírálására
visszafel

Ügyfélfogadási rend

1082 Budapest, Baross u. 63-67.
06-1-459-2100

Ügyfélfogadásra és ügyintézésre vonatkozó szabályok:

2020. március 16-tól visszavonásig

személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség, az ügyintézés (természetes személyekkel és jogi személyekkel is) e-mailen vagy elektronikus ügyintézés útján (cégkapu és e-papír) történik.

A feltétlenül szükséges személyes iratátvételre a Polgármesteri Hivatal földszintjén kerül kialakításra az „egyablakos” iratfogadás, melynek az ügyfélfogadási ideje:

Hétfő 9:00-11:00 | 14:00-16:00
Kedd nincs
Szerda 9:00-11:00 | 14:00-16:00
Csütörtök nincs
Péntek 9:00 – 11:00

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben