Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2014. június 16.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Kisfalu Kft.
1.1. A Budapest VIII., Vas utca 14. szám alatti, 36489/0/A/2 helyrajzi számú, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt raktárhelyiség elidegenítése
1.2. Bene Andrea egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Gyulai P. u. 12. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
1.3. A Bolyos & Bolyos Kft. és az Arany Cserép Kft., mint bérlőtársak bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Nagyfuvaros u. 3/a. szám alatti helyiség vonatkozásában
1.4. A DIWA-Plusz Kft. bérleti díj csökkentési kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 21. szám alatti helyiség vonatkozásában
1.5. A Klára Kkt. bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház utca 43. szám alatti helyiség vonatkozásában
1.6. A Pénzmentő Plusz Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Szentkirályi u. 22-24. szám alatti, üres önkormányzati tulajdonú garázsra
1.7. Mürschberger István bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Tavaszmező u. 5. szám alatt bérelt helyiség vonatkozásában
1.8. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (1 db)
1.9. Javaslat a „MCS/2014.” típusú bérlakás pályázat kiírására
2. Egyebek
2.1. Javaslat Vas Dávid tanácsadói tevékenységének 2014. május havi teljesítés igazolására
2.2. Javaslat Teszársz Károly tanácsadói tevékenységének 2014. május havi teljesítés igazolására
2.3. Javaslat Harkály Gyöngyi tanácsadói tevékenységének 2014. május havi teljesítés igazolására
2.4. Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt tanácsadói tevékenységének 2014. május havi teljesítés igazolására
2.5. Javaslat Pomázi Dániel tanácsadói tevékenységének 2014. május havi teljesítés igazolására
2.6. Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda tanácsadói tevékenységének 2014. május havi teljesítés igazolására
2.7. Döntés ítélet tudomásulvételéről
3. Sürgősségi
3.1. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. ker. Szentkirályi u. 4. kapubehajtók létesítésének közterületi munkáihoz.
3.2. Javaslat az új Teleki téri piacon lévő üzlethelyiségek bérlői kérelmeinek elbírálására
3.3. Golgota utca (Golgota tér melletti közforgalom számára megnyitott magán út) közlekedésének forgalomtechnikai szabályozására
3.4. Közterülethasználati kérelmek elbírálása
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok