Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2014. július 28.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Hozzájárulás a Budapest VIII., József körút ……………. szám alatti, …………… helyrajzi számú lakásingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződésben foglalt 2/4 arányú tulajdonjogszerzéshez
1.2. Javaslat a Horánszky u. Bölcsőde felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.3. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében az Alföldi és Sárkány utca felújítási munkáinak elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.4. Javaslat „Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében energiaracionalizálás Józsefvárosban a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító számú projekt során” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására és javaslat új közbeszerzési eljárás megindítására
2. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
2.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
2.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. ker. Népszínház utca Teleki téri szakaszának felújítása közterületi munkáihoz
2.3. Javaslat az Új Teleki téri piac bérlői kérelmeinek elbírálására
2.4. Tulajdonosi hozzájárulás a 4. sz. Metróvonal Baross téri felszíni rendezés (Budapest VIII. ker. Festetics utcai) közúti jelző alépítmény közterületi munkáihoz
3. Rév8 Zrt.
3.1. Javaslat az MNPIII. keretén belül szomszédsági házfelügyelői állás betöltésére
4. Kisfalu Kft.
4.1. A Budapest VIII., József utca 11. földszint 8. szám alatti, 35222/0/A/29 helyrajzi számú, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
4.2. K. Sz. szellemi szabadfoglalkozású önadózó magánszemély és a Zupp Group Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Futó u. 3. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.3. Pályázat útján történő hasznosítás visszavonása, valamint tulajdonosi hozzájárulás kérése a Budapest VIII. kerület, József krt. 43. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú üzlethelyiség funkciójának ingatlan-nyilvántartásban történő módosítása kapcsán
4.4. Puka Eduárd egyéni vállalkozó a bérleti díj megállapításának módosítására vonatkozó kérelme a Budapest VIII. József u. 46. szám alatti, üres önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében
4.5. SINGER-FÜLEMÜLE Kft. bérlő óvadék mérséklési kérelme a Budapest VIII. kerület Kőfaragó u. 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában
4.6. Ónos Hulladékgyűjtő Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 34. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.7. D. Zs. és S. Zs. új bérleti jogviszony létesítésére, bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Orczy út 45. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.8. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (2 db)
4.9. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor u. 36. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú, nem lakás célú helyiség nyilvános, egyfordulós pályázaton történő bérbeadására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok