Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2014. augusztus 11.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat az MNPIII. keretén belül szomszédsági házfelügyelői állás betöltésére
1.2. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében az Alföldi és Sárkány utca felújítási munkáinak elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.3. Javaslat a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” (azonosító szám: KMOP-5.1.1./B-12-K-2012-0001) során megbízási szerződés keretében Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó képzés” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
2. Közbeszerzések
2.1. Javaslat „Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében energiaracionalizálás Józsefvárosban a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító számú projekt során” tárgyú . nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás megindítására, a felhívás és dokumentáció elfogadására
3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
3.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
3.2. Közterületi-használati kérelmek elbírálása kiegészítés
4. Kisfalu Kft.
4.1. A Budapest VIII., Baross u. 38. fsz. 1. szám alatti, 36723/0/A/3 helyrajzi számú, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
4.2. A Budapest VIII. kerület, Bláthy Ottó u. 17. szám alatti társasház alapító okiratának módosításához közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó okirat megkötése a társasházzal
4.3. A Budapest VIII., Futó u. 29/A. szám alatti alagsori, 35684/2/A/22 helyrajzi számú, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
4.4. A Budapest VIII., Hungária körút 32/C. IV. emelet 21. szám alatti, 38878/0/F/23 helyrajzi számú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
4.5. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (3 db)
4.6. Javaslat üres helyiségek és lakások elidegenítésére
4.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross u. 112. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázaton történő bérbeadására
4.8. Javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának további 1 évre történő engedélyezésére
4.9. A Kárpitos Ipari Kft óvadék mérséklési és bérleti szerződésnek közjegyzői okiratba foglalásától történő eltekintési kérelme a Budapest VIII. kerület, József krt. 43. szám alatti helyiség vonatkozásában
4.10. Gastro-Guard Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 34. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.11. N. K. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, … szám alatti üres önkormányzati tulajdonú pinceszinti tároló-rekesz vonatkozásában
4.12. A Kisfalu Kft. Vagyongazdálkodási szerződésének módosítása
4.13. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Víg u. 39. szám alatti telekingatlan bérbeadása érdekében nyilvános, egyfordulós pályázat kiírására
4.14. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (2 db)
5. Egyebek
5.1. Javaslat Teszársz Károly tanácsadói tevékenységének 2014. július havi teljesítés igazolására
5.2. Javaslat Harkály Gyöngyi tanácsadói tevékenységének 2014. július havi teljesítés igazolására
5.3. Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda Tanácsadói tevékenységének 2014. július havi teljesítés igazolására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok