Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2014. szeptember 1.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat köztemetés költségének megtérítésére
1.2. A Budapest VIII., Bezerédi utca …………….. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
1.3. Javaslat a Budapest VIII., Diószegi Sámuel utca ……. szám alatti épületben lévő lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban, és a forgalmi érték különbözet összegének csökkentésére
1.4. Az MNPIII "T3/4 99-es busz kísérleti projekt” keretén belül a "99-es busz kutatás" szolgáltatás ellátása tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
2. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
2.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
2.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. ker. Győrffy István utca 4. sz. ingatlan földgázbekötés közterületi munkáihoz
2.3. Tulajdonostársi hozzájárulás a Budapest VIII. ker. Kőbányai úti 1-es villamos megálló, közcélú elosztóhálózat 1 kV-os földkábel létesítés közterületi munkáihoz
2.4. Tulajdonosi hozzájárulás forgalom lassító küszöbök létesítésére
2.5. Tulajdonosi hozzájárulás közlekedési tükör létesítésére a Százados út Tisztes utca kereszteződésében
3. Kisfalu Kft.
3.1. A Budapest VIII., Futó utca 13. szám alatti, 35574/0/A/8 helyrajzi számú, és 35574/0/A/30 helyrajzi számú, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése
3.2. A Budapest VIII., Futó u. 29/A. szám alatti alagsori, 35684/2/A/22 helyrajzi számú, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére vonatkozó határozat helyesbítése
3.3. A Budapest VIII., József körút 34. szám alatti, 34880/0/A/5 helyrajzi számú üres, pinceszinti egyéb helyiség elidegenítése
3.4. A Budapest VIII., Práter utca 23. szám alatti, 36356/0/A/1 helyrajzi számú, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
3.5. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
3.6. Harun Hungary Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Baross u. 125. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy S. u. 36. szám alatti, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására kiírt nyilvános pályázat lezárására, az eredmény megállapítására
3.8. Az IFEBI Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor utca 20. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
3.9. Puka Eduard egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Koszorú u. 23. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.10. Hungaro Domus Andia Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Nagytemplom u. 12/b. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
3.11. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 14. (Baross u. 11.) szám alatti, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására kiírt nyilvános pályázat lezárására, az eredmény megállapítására
3.12. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Üllői út 66. A. szám alatti, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására kiírt nyilvános pályázat lezárására és az eredmény megállapítására
3.13. Javaslat a Budapest VIII. kerület Bláthy Ottó u. 35., Dankó u. 31., Tolnai Lajos u. 7-9., Vajda Péter 35-39. sz. alatti óvodákban végzendő karbantartási munkákra
4. Egyebek
4.1. Javaslat a Józsefvárosi Német Nemzetiségi és a Józsefvárosi Roma Önkormányzattal kötött támogatási szerződés módosítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok