Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2014. szeptember 15.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Az „ÁROP-3.A.2-2013-2013-0023 azonosítószámú projekt keretében történő szoftverbeszerzés Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnál” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
1.2. A Budapest, VIII. kerület Rákóczi út …………… szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
2. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
2.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
2.2. Tulajdonosi hozzájárulás a VIII. ker. Práter utca 44-48. sz. ingatlanhoz kapubehajtó kialakítás közterületi munkáihoz
2.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. ker. Vajdahunyad u. 6. közút csatlakozás kiépítés közterületi munkáihoz
2.4. Javaslat az Új Teleki téri Piac bérlői kérelmeinek elbírálására
2.5. Javaslat az Új Teleki téri Piac berendezések karbantartási szerződéseinek megkötésére
2.6. Javaslat a Teleki téri Piac J3 jelű üzlethelyiség pályázat eredményének elbírálására
2.7. Sürgősségi, helyszíni előterjesztés: Javaslat a választási hirdetőtáblák elhelyezésének helyszíneire
3. Kisfalu Kft.
3.1. Javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának további 1 évre történő engedélyezésére
3.2. A Fiatal Üvegművészek Egyesületének bérleti jogviszony létesítésére irányuló kérelme a Budapest, VIII., Práter utca 65. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.3. A Társak a Teleki Térért Egyesület bérbevételi kérelme a Budapest, VIII., Teleki tér 16., Teleki tér 22. és Szerdahelyi u. 2. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában
3.4. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (4 db)
3.5. Javaslat Budapest, VIII., Futó utca ……………. lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel való megszüntetésére, pénzbeli térítés megfizetése mellett
3.6. Javaslat üres lakások és helyiségek elidegenítésére
3.7. Javaslat a Budapest VIII., Kőris utca 35. szám alatti ingatlanon épületrész elbontására
3.8. Budapest VIII. kerület, Orczy út …………. szám alatti …………. lakás bérbeadása
4. Egyebek
4.1. Hozzájárulás a Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat gépjárművének ingyenes használatba adásához
4.2. Javaslat Vas Dávid tanácsadói tevékenységének 2014. augusztus havi teljesítés igazolására
5. Tájékoztatók
5.1. Tájékoztatás a Dankó u. …………… szám alatti lakás cserelakásként történő bérbeadása tárgyában
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok