Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (2019. október 13-ig) ülése - 2014. szeptember 29.

MEGHÍVÓ

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választás szállítási, rakodási feladatainak ellátásával kapcsolatos döntés meghozatalára
1.2. Az MNPIII. "Sportszer eszközök beszerzése" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
1.3. Javaslat a „Borítékoló gép, valamint adóegyenleg értesítők és adóhatározatok küldeményeinek legenerálását támogató szoftver beszerzése és üzembe helyezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.4. Javaslat az MNP III. „FÜGE szenvedélybetegség és bűnmegelőzési prevenciós foglalkozások diákoknak, pedagógusoknak és szülőknek” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.5. Az „ÁROP projekt keretében történő szoftverbeszerzés Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnál” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
1.6. A Budapest, VIII. kerület Puskin u. ……………….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
2. Közbeszerzések
2.1. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében Józsefváros karácsonyi feldíszítése és díszkivilágítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
2.2. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében építési és szerelési munkálatok elvégzése az Új Teleki téri Piac épületén” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
2.3. Javaslat „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, valamint nemzetiségi önkormányzatok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
3.1. Közterület használati kérelmek elbírálása
3.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. ker. Szentkirályi u. 4. kapubehajtók létesítése közterületi munkáihoz
3.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. ker. Vajdahunyad u. 6. közút csatlakozás kiépítés közterületi munkáihoz
3.4. Javaslat az Új Teleki téri Piac berendezések karbantartási szerződéseinek megkötésére
3.5. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. ker. Stróbl Alajos u. 3/b. UPC hálózati bekötés közterületi munkáihoz
3.6. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. ker. Trefort u. 2. UPC hálózati bekötés közterületi munkáihoz
3.7. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. ker. térfigyelő rendszer fejlesztése, átalakítása és bővítése közterületi munkáihoz
3.8. Javaslat a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére, és a meglévő közszolgáltatási szerződések megszüntetésére
3.9. Javaslat a „Zászlórudak és zászlók beszerzése és telepítése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás keretében kötött szerződés módosítására és tulajdonosi hozzájárulás megadására
3.10. A Cordia Park Residence Kft. kérelme a Corvin sétány 119/B. tömbbel (II. ütem) kapcsolatos gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltására vonatkozóan
3.11. JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Közhasznú Nonprofit Kft. engedményezési ügye
3.12. Sürgősségi, helyszíni előterjesztés: Közterület-használati kérelmek elbírálása kiegészítés
4. Rév8 Zrt.
4.1. Javaslat a Magdolna Negyed Program III. keretében megkötött vállalkozási szerződés módosítására
4.2. Sürgősségi, helyszíni előterjesztés: Javaslat a Magdolna Negyed Program III. keretében a Programalap pályázati felhívásainak elfogadására
5. Kisfalu Kft.
5.1. Javaslat a Budapest VIII., József krt. ……………. szám alatti épületben lévő lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
5.2. Javaslat a Budapest VIII., Dugonics u. ……………….. szám alatti üres önkormányzati bérlakás csatolására, a Budapest VIII., Dugonics u. …………… szám alatti önkormányzati bérlakáshoz
5.3. Javaslat a Budapest VIII., Magdolna utca …………. és …………. szám alatti lakás műszaki megosztására
5.4. Javaslat a Budapest VIII., Lujza u. 22. szám alatti lakóépület B. épületrészének bérlői/használói részére cserelakások kijelölésére lakásgazdálkodási feladatok teljesítése körében
5.5. Javaslat a Budapest VIII., Bauer S. u. 14. sz. alatti lakóépület elbontására, valamint az épületben lakó bérlők részére cserelakás bérbeadására lakásgazdálkodási feladatok teljesítése körében
5.6. A Budapest VIII., József utca ………… szám alatti, …………….. helyrajzi számú, lakás helyiségre készült értékbecslés felülvizsgálata iránti kérelem
5.7. Noncsi Pékség Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 21. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.8. Kevin-Fruit Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 80. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.9. „Szép ház 2002.” Bt. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. József krt. 18. (Bacsó B. u. 15.) szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében
5.10. M. K. bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Karácsony S. utca 2/b szám alatt bérelt helyiség vonatkozásában
5.11. Erzsébet Kávézó Kft. és a Shamiko Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Krúdy Gyula u. 2. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.12. A. T. magánszemély fedett teremgarázsban lévő 1. számú gépkocsi-beállóhely bérbevételére irányuló kérelme a Budapest VIII., Práter u. 30-32. szám alatti ingatlanon
5.13. Rákóczi út 17. számú Társasház bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 17. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.14. Haci-Peyker Kft. bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 63. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.15. Az O&V Trade Kft. és a Trend and Style Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Rákóczi út 55. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.16. UPC Magyarország Kft. bérlő inflációs emeléstől történő eltekintés és a helyiségcsoport szétválasztási kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 64. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában
5.17. J. M. adószámmal rendelkező magánszemély, a Habilitációs Alapítvány és Magyar Kutyás Kutató-Mentő Alapítvány bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Víg u. 32. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.18. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
5.19. B. E. kártérítési igénye a Budapest VIII., Bródy S. u. 15. szám alatti ingatlanon történt káresemény kapcsán
5.20. Javaslat megbízási szerződés keretében a Budapest VIII. kerület Hungária krt. 2-4. MÁV lakótelep víz- és csatornahálózat felújítás bonyolítás és műszaki ellenőri díjazására
5.21. Javaslat a Budapest VIII. kerület, József u. 14. számú lakóépület, Tömő utca 18. számú lakóépület, Práter u. 75. számú lakóépület, Víg u. 30. számú önkormányzati lakóépület kaputelefon hálózatának kiépítésének kivitelezésére (Összesen 76 lakás)
5.22. Javaslat megbízási szerződés keretében a Budapest VIII. kerület Delej és Tisztes utca felújításának műszaki ellenőri díjazására
5.23. Javaslat Józsefváros területén kerékpártámaszok telepítésére
5.24. A Kisfalu Kft. 2014. I. félévi egyszerűsített éves beszámolójának és a könyvvizsgálói jelentésének elfogadása
5.25. A Kisfalu Kft. 2014. I. félévi szöveges beszámolójának elfogadása
5.26. A Kisfalu Kft. Megbízási szerződésének elfogadása a Corvin – Sétány Program feladataira vonatkozóan
5.27. Lakatos Béla egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Orczy út 29. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.28. Sürgősségi, helyszíni előterjesztés: Javaslat a Budapest VIII. kerület Bauer S. u. ..... szám. alatti lakás bérbeadására
5.29. Sürgősségi, helyszíni előterjesztés: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bródy S. u. 36. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre kiírt nyilvános egyfordulós pályázat visszavonására
6. Egyebek
6.1. Javaslat a Juharos Ügyvédi Iroda tanácsadói tevékenységének 2014. augusztus havi teljesítés igazolására
6.2. Javaslat Kardos-Erdődi Zsolt tanácsadói tevékenységének 2014. augusztus havi teljesítés igazolására
6.3. Javaslat Erdei Antal tanácsadói tevékenységének 2014. augusztus havi teljesítés igazolására
6.4. Javaslat Pomázi Dániel tanácsadói tevékenységének 2014. augusztus havi teljesítés igazolására
visszafel

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben