Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2014. december 1.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. A Budapest, VIII. kerület szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.2. Javaslat a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára
1.3. Javaslat fellebbezés elbírálására a szám alatti üzlet rendeltetésmódosításával kapcsolatos településképi eljárásban
2. Képviselő-testület
2.1. Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság külsős tagjainak személyére
2.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
2.3. Javaslat a 2015. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettségvállalásokra és egyéb költségvetést érintő döntések meghozatalára
2.4. Javaslat az önkormányzat számviteli politikájával kapcsolatos döntésekre
2.5. Javaslat az MNP III. Társadalmi és Gazdasági alprogramokhoz kapcsolódó döntések meghozatalára
2.6. Javaslat a Kerepesi úti benzinkút által használt önkormányzati területtel kapcsolatos megállapodás megkötésére
2.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 59. szám alatti, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására kiírt nyilvános pályázat lezárására, az eredmény megállapítására
2.8. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására
2.9. Javaslat a közterület-felügyeleti feladatok átszervezését érintő döntések meghozatalára
2.10. Javaslat „ÉLETMENTŐ PONT” kialakítására
2.11. Javaslat a JÓKÉSZ módosítására
2.12. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
2.13. Javaslat ellátási szerződések felülvizsgálatára
2.14. Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
2.15. Javaslat háziorvosi praxis elidegenítésére
2.16. Javaslat az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottság tagjának díjazásáról szóló 35/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet módosítására a megállapított tiszteletdíj csökkentése, megvonása vonatkozásában
2.17. Javaslat a Belső Ellenőrzési Iroda 2015. évi ellenőrzési tervére
2.18. Tájékoztató a főépítész 4 éves munkájáról
3. Közbeszerzések
3.1. Javaslat „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat számára 4 db új gépkocsi beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
4. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
4.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
4.2. Tulajdonosi hozzájárulás a VIII. kerület Baross utca 59. szám alatti ingatlanban integrált kormányzati ügyfélszolgálat kialakításához
4.3. Tulajdonosi hozzájárulás a 37/24/28 számú villamosvonalak pályafelújításának közterületi munkáihoz
5. Kisfalu Kft.
5.1. Javaslat a Budapest VIII., szám alatti, helyrajzi számon nyilvántartott nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére
5.2. A Budapest VIII., Víg utca 18. szám alatti, 34930/0/A/35 helyrajzi számú, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt irodahelyiség elidegenítése
5.3. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Baross u. 112. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására kiírt nyilvános pályázat lezárására, az eredmény megállapítására
5.4. Supremum Service Kft. bérlő tevékenységi kör bővítésre vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Horváth M. tér 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
5.5. HŐSÖK VAGYUNK ’66 Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Nagy Fuvaros u. 22-24. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiségre
5.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 51. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérbeadására kiírt nyilvános pályázat lezárására, az eredmény megállapítására
5.7. A Rákóczi út 57. számú Társasház peren kívüli egyezségi ajánlata a Budapest VIII. Rákóczi út 57. (Luther u. 1/b.) szám alatti bérleményre vonatkozóan
5.8. Javaslat a Budapest VIII., szám alatti épületben lévő lakás pályázaton kívüli, minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
5.9. Javaslat a Budapest VIII., 10. szám alatti lakás cserelakásként történő bérbeadására lakásgazdálkodási feladatok teljesítése körében
5.10. Javaslat a Budapest VIII., szám alatti lakás cserelakásként történő bérbeadására lakásgazdálkodási feladatok teljesítése körében
5.11. Javaslat a „MCS/2014. típusú” kétfordulós minőségi lakáscsere pályázat eredményének megállapítására
5.12. Javaslat a Budapest VIII., Tolnai L. u. 21. szám alatti, gázszolgáltatás nélkül maradt önkormányzati lakóépületbe visszaköltözött lakók többlet közmű költségeinek megtérítésére
5.13. A Kisfalu Kft. Alapító okiratának módosítása
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok