Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2014. december 8.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Egyezségi ajánlat a Fors Faktor Zrt. által indított perben
1.2. „A Polgármesteri Hivatal főlépcsőjének textiles burkolása, felújítása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
2. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
2.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
2.2. 2. VIII. ker. Corvin sétány 3. sz. (119/B tömb) elektromos bekötések (10 kV és 1 kV) létesítésének közterületi munkáihoz
3. Kisfalu Kft.
3.1. A Budapest VIII., Auróra u. 6. szám alatti földszinti, 35028/0/A/1 helyrajzi számú, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt műhely helyiség elidegenítése
3.2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (5 db)
3.3. SOD Bt. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. Auróra u. 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.4. Harun Hungary Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Baross u. 125. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
3.5. Raulino Bt. bérleti díj felülvizsgálati és szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. Kiss J. u. 11. szám alatt bérelt nem lakás céljára szolgáló pincehelyiség vonatkozásában
3.6. G. A. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad u. 23. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú pinceszinti tároló-rekesz vonatkozásában
3.7. Javaslat a Budapest VIII., Bauer S. u. ………………… szám alatti lakás cserelakásként történő bérbeadására lakásgazdálkodási feladatok teljesítése körében
3.8. Javaslat az „IH/2014. típusú” bérlakás pályázat eredményének megállapítására
3.9. A Kisfalu Kft. Vagyongazdálkodási szerződésének meghosszabbítása
4. Egyebek
4.1. GNM Színitanoda Egyesület bérleti díj részletfizetési kérelme
4.2. Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás biztosítása és finanszírozása tárgyában kötött szerződés módosítására
4.3. Javaslat Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között megállapodás megkötésére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok