Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (2019. október 13-ig) ülése - 2015. január 19.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezéséhez szükséges véleményalkotás
2. Képviselő-testület
2.1. Javaslat a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására és egyéb költségvetést érintő döntések meghozatalára
2.2. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése
2.3. A MÁV telepen elhelyezkedő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatala
2.4. Javaslat az Önkormányzat bevételeinek lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra vonatkozó felhasználás szabályairól szóló 34/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására
2.5. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 18/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosítására
2.6. Javaslat egyetértő nyilatkozat elfogadására a Fővárosi Területfejlesztési Programmal összefüggésben
2.7. Javaslat az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése céljából Együttműködési megállapodás megkötésére és a városi koordinátor kijelölésére
2.8. Javaslat emléktáblák elhelyezésére
2.9. Javaslat a reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabályairól szóló 55/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására
2.10. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
3. Beszerzések
3.1. Javaslat az „Áldozattá válással és munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos kérdőíves kutatás” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására
4. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
4.1. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. ker. Villám u. 26/a sz. ingatlan villamosenergia-ellátás létesítéséhez
4.2. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület Kálvária téren BKK jegy- és bérletértékesítő automata telepítéséhez
4.3. Javaslat az Új Teleki téri Piac területén lévő H1 üzlethelyiség bérlői kérelmének elbírálására
4.4. Pályázati kiírás az Új Teleki téri Piac J2 jelű üzlet hasznosítására
4.5. Közterület-használati kérelmek elbírálása
5. Kisfalu Kft.
5.1. A Budapest VIII. Baross utca ……………. szám alatti, ……………. helyrajzi számú, 149 m2 alapterületű vegyes tulajdonú lakás, üres, önkormányzati tulajdonú részének elidegenítése
5.2. Budapest VIII., Rákóczi út 69. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése
5.3. Horváth Bertalan egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Bauer S. u. 11. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.4. Fróman Zoltán egyéni vállalkozó bérleti díj felülvizsgálati és bérleti szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Horváth M. tér 2. szám alatti helyiség vonatkozásában
5.5. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (1 db)
5.6. Javaslat a Budapest VIII., Lujza u. …………….. szám alatti lakásra vonatkozóan M. Sz. G. bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
5.7. Javaslat a Budapest VIII., Lujza u. ……….. szám alatti lakásra vonatkozóan S. G. bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
visszafel

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben