Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (2019. október 13-ig) ülése - 2015. február 16.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat peres ügyekben meghozandó döntésekre
1.2. Javaslat a „Józsefváros, Corvin Sétány Program 125-ös és 119/b tömbök II. ütem bontási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.3. A Budapest, VIII. kerület Déry Miksa utca ……… szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.4. A Budapest, VIII. kerület Nap utca …………… szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.5. A Budapest, VIII. kerület Rákóczi út 57./b szám alatti, iroda megnevezésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.6. Javaslat a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
1.7. Javaslat a 2015. évi Díszpolgári cím, Józsefvárosi Becsületkereszt, Józsefvárosért, Jó Sport és az Aranykoszorú kitüntetések adományozására
2. Képviselő-testület
2.1. Javaslat a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására
2.2. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására
2.3. Javaslat a magánszemély kommunális adójáról szóló 40/2014.(XI.13.) önkormányzati rendelet módosítására
2.4. Javaslat a Galéria negyed koncepciójának kidolgozására
2.5. A MÁV telepen elhelyezkedő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatala
2.6. Javaslat a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010.(VI.18.) önkormányzati rendelet módosítására
2.7. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés megkötésére
2.8. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára
2.9. Javaslat a vagyongazdálkodási feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.10. Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
2.11. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok versenyeztetési eljárás keretében történő hasznosítására és elidegenítésére vonatkozó versenyeztetési szabályzat elfogadására
2.12. Javaslat a JÓKÉSZ módosítására
2.13. Javaslat a települési támogatás bevezetésére, valamint új egységes szociális és gyermekvédelmi támogatási rendelet megalkotására
2.14. Javaslat a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft-vel közszolgáltatási szerződés megkötésére
2.15. Javaslat köznevelési intézményekkel kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára
2.16. Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté – polgármester Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) rendelet, illetőleg a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
2.17. Javaslat a 2015. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadására és a polgármester 2015. évi szabadságának jóváhagyására
2.18. Javaslat a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.19. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2014. május 1. – 2014. szeptember 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
2.20. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak 2014. évi munkájáról
2.21. Javaslat digitális stratégia kialakításával kapcsolatos döntések meghozatalára
3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
3.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
3.2. Budapest, VIII. Kálvária tér 4 sz. alatti Társasház kérelmének elbírálása
3.3. Javaslat az Új Teleki téri piac területén lévő Hl üzlethelyiség bérlői kérelmének elbírálására
4. Kisfalu Kft.
4.1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (7 db)
4.2. Az EMAD GHALI Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 118. szám alatti 2 db üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.3. A Moravcsik Alapítvány kérelme a Budapest VIII. kerület, Kálvária tér 19. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségekre, a bérleti díj közös költség összegen történő megállapítására
4.4. SUN SUGAR Kft., valamint a DEDAJ PÉKSÉG Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Losonci tér 6. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.5. Javaslat a Budapest VIII., Tömő u. …………..szám alatti lakásra vonatkozóan ………….. bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
4.6. Javaslat a Budapest VIII., Tömő u. ………….. szám alatti lakásra vonatkozóan …………….. bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
4.7. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Bezerédi utca ……………….. szám alatti lakás szolgálati jelleg törlésére, és a lakás bérbeadására
4.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Villám u. ………… szám alatti Társasház ………………. értékesítésére
4.9. Javaslat a Budapest VIII., Hungária krt. 2-4. szám alatti MÁV lakótelep 38818/18 helyrajzi számú ingatlanán víznyomó vezeték kialakítás kapcsán szolgalmi jog bejegyzésre
visszafel

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben