Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2015. február 23.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat „Kiviteli tervezési és kivitelezési vállalkozási szerződés keretében energiaracionalizálás Józsefvárosban a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító számú projekt során” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításár
1.2. Javaslat „Budapest VIII. kerület Százados út 14. alatt levő nevelési oktatási intézmény Pitypang Óvoda tervezése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.3. A Budapest, VIII. kerület Nap utca …………………. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.4. A Budapest, VIII. kerület Baross utca ……….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.5. A Budapest, VIII. kerület Rákóczi út …………. szám alatti lakás megnevezésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
2. Közbeszerzések
2.1. Javaslat „Közétkeztetési szolgáltatás ellátása diétás étkeztetéssel és a tálalókonyhák fejlesztésével” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
3. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
3.1. Tulajdonosi hozzájárulás a Vas utca és Gyulai Pál utca közötti szakaszon10 kV-os kábelhálózat rekonstrukciójához
3.2. Tulajdonosi hozzájárulás a József körút és Pál utca közötti szakaszon 10 kV-os kábelhálózat rekonstrukciójához
3.3. Tulajdonosi hozzájárulás kisnyomású gázelosztó vezeték építéséhez az Üllői út Mária utca és Szentkirályi utca közötti szakaszán
3.4. Közterület-használati kérelmek elbírálása
4. Kisfalu Kft.
4.1. Javaslat üres helyiségek és lakások elidegenítésére
4.2. A Budapest VIII. József körút ………… szám alatti lakásra vonatkozó eladási ajánlat meghosszabbítása
4.3. A Budapest VIII. József utca ………….. szám alatti lakásra vonatkozó eladási ajánlat meghosszabbítása
4.4. Hozzájárulás a Budapest VIII., Kálvária tér …………………. szám alatti, …………….. helyrajzi számú lakásingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződésben foglalt 1/3 arányú tulajdonjogszerzéshez
4.5. …………… magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Magdolna u. 36. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében
4.6. Scep-Ker Kft. „f.a” és Valde Tímea egyéni vállalkozó közös kérelme bérlőtársi jogviszony megszüntetése és a bérleti szerződés módosítása a Budapest VIII. kerület, Sárkány u. 11. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében
4.7. A Creatrio Kft., valamint a Főnix MMI Színházi és Művészeti Műhely Egyesület bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Somogyi B. u. 10. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.8. A Magyar Cserkészszövetségek Fórumáért Alapítvány és Lakatos Krisztina ev. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Somogyi B. u. 10. szám alatti nem lakás célú helyiségre
4.9. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
5. Egyebek
5.1. Javaslat megbízási szerződés megkötésére a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító számú projekt kivitelezése során műszaki ellenőri feladatok ellátására
5.2. Javaslat notebookok tulajdonba adására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok