Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (2019. október 13-ig) ülése - 2015. március 2.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. A Budapest, VIII. kerület Tömő utca ….. szám alatti lakás megnevezésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.2. A Budapest, VIII. kerület Rákóczi út ….. szám alatti lakás megnevezésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
2. Közbeszerzések
2.1. Javaslat „Közétkeztetési szolgáltatás ellátása diétás étkeztetéssel és a tálalókonyhák fejlesztésével” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
3. Beszerzések
3.1. Javaslat az MNP III. „T4/1 Közterületi ártalomcsökkentő szolgáltatások elnevezésű projekt lebonyolításához szakmai feladatok ellátása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
4. Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat
4.1. Javaslat az Új Teleki téri Piac J2 jelű 20 m2 alapterületű piaci üzlethelyiség bérleti jogának megszerzése céljából kiírt pályázat eredményének megállapítására, és új pályázat kiírására
5. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály
5.1. Javaslat az Új Teleki téri piac területén lévő G2 üzlethelyiség bérlői kérelmének elbírálására
5.2. Javaslat az Új Teleki téri piac területén lévő L2 üzlethelyiség bérlői kérelmének elbírálására
5.3. A Kribus Kft. kérelme parkolóhely-létesítési kötelezettség átvállalásáról szóló megállapodás
5.4. Közterület-használati kérelmek elbírálása
5.5. Javaslat a Kisfalu Kft. alapító okiratának módosítására
6. Rév8 Zrt.
6.1. Javaslat a Práter utca 55. szám alatti önkormányzati épületben elvégzésre kerülő felújítási munkálatokra vonatkozó Együttműködési Megállapodás elfogadására
6.2. Javaslat a Corvin Sétány Program lebonyolítására vonatkozó projektmenedzseri szerződés elfogadására
7. Kisfalu Kft.
7.1. A Budapest VIII., József körút 48. szám alatti, 35229/0/A/18 helyrajzi számú, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
7.2. J & ANTÓNIA Csemege Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Német u. 13. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
7.3. Creatrio Kft. bérlő bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. Stáhly u. 15. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
7.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Szentkirályi u. 23. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázaton történő bérbeadására
7.5. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Magdolna utca ……………….. szám alatti lakás bérbeadására
7.6. Javaslat a Budapest VIII., Dobozi utca ………. szám alatti épületben lévő lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
7.7. Javaslat a Budapest VIII., Lujza u. ……………….. szám alatti lakásra vonatkozóan …………… bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
7.8. Javaslat a Budapest VIII., Vay Ádám u. …….. szám alatti épületben lévő lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
7.9. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására
7.10. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (2 db)
8. Tájékoztatók
8.1. Tájékoztatás a Kapeleion Kft. bérleti díj hátralékának rendezéséről a Budapest VIII. József krt. 50. szám alatti helyiség tekintetében
visszafel

Kapcsolatok

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletes leírás Rendben