Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2015. március 30.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Beszerzések
1.1. Javaslat a Corvin Sétány Program geodéziai szolgáltatások tárgyában kiírt beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2. Közbeszerzések
2.1. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében útépítés és iskolaépület lábazati vízszigetelés munkálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
3. Gazdálkodási Ügyosztály
3.1. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest, VIII. kerület Tolnai Lajos utcában tervezett kisnyomású gázvezeték építéséhez
3.2. Közterület-használati kérelmek elbírálása
3.3. A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása és a 2015. évi üzleti terv módosítása
3.4. A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
3.5. A JóHír Józsefvárosi Média, Rendezvény és Galéria Központ Nonprofit Kft. 2014. évi mérlegbeszámolója
4. Kisfalu Kft.
4.1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (5 db)
4.2. A Budapest VIII., József körút 47. szám alatti, 36697/0/A/13 helyrajzi számú, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt iroda helyiség elidegenítése
4.3. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (3 db)
4.4. A PATRONUS Rendezvényszervező Kft. bérbevételi és bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 122. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.5. Kaszanitzky Anna egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Német u. 10. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
4.6. LALIBEN Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 54-56. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségekre
4.7. ………………. magánszemély, valamint ……………………. magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII., II. János Pál pápa tér 17. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
4.8. ………………., valamint ……………… bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Karácsony Sándor u. 14. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiségre
4.9. AGAOGLU Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Baross u. 107. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5. Egyebek
5.1. Javaslat a Magdolna Negyed Program III. Programalappal kapcsolatos döntés elfogadására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok