Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2015. április 13.

MEGHÍVÓ

letöltés

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. A Budapest, VIII. kerület, ….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.2. A Budapest VIII. kerület Szentkirályi utca 15. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.3. Javaslat a Pesti Központi Kerületi Bíróság ülnökeinek megválasztására
1.4. Javaslat a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat és költségvetési szerveinek, valamint nemzetiségi önkormányzatok bankszámláinak vezetése és a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.5. Javaslat intézményvezetői pályázatok véleményezésére
2. Képviselő-testület
2.1. Beszámoló a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről
2.2. Javaslat az Ezüstfenyő Gondozóház felújításához kapcsolódó pályázat benyújtására
2.3. Javaslat a Galéria negyeddel kapcsolatos döntések meghozatalára
2.4. Javaslat az MNP III Társadalmi és Gazdasági alprogramokhoz kapcsolódó döntések meghozatalára
2.5. Javaslat a Horváth Mihály téren játszótér kialakítására
2.6. Javaslat a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
2.7. Javaslat a Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. társasági formaváltásával kapcsolatos döntések meghozatalára
2.8. Javaslat a Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. átalakulásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
2.9. Javaslat az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok tulajdonában álló gépjárművek telken történő parkolásáról szóló Képviselő-testületi határozat módosítására
2.10. Javaslat a Budapest VIII., Orczy út 3-5. szám alatti ingatlan vételárhátralékának részletfizetéssel történő rendezésére
2.11. Javaslat a Józsefvárosi Intézményműködtető Központ által ellátott feladatok átszervezésére
2.12. Javaslat a gazdasági program és a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadására
2.13. Javaslat döntések meghozatalára az „Energiaracionalizálás Józsefvárosban” KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0122 azonosító számú projekttel kapcsolatban
2.14. Javaslat 0-3 éves korú gyermekek elhelyezése érdekében kötött ellátási szerződés megszüntetésére
2.15. Javaslat az Ovi-Foci Programhoz való csatlakozás módosítására
2.16. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosítására
2.17. Tájékoztató az Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzésével kapcsolatos Állami Számvevőszéki jelentésről
3. Közbeszerzések
3.1. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében útépítés és iskolaépület lábazati vízszigetelés munkálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
4. Beszerzések
4.1. Javaslat az MNPIII T1/1 programon belül szolgáltatás beszerzéséhez kapcsolódó, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására.
4.2. Javaslat az MNPIII T1/2 programon belül árubeszerzéséhez kapcsolódó, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására.
5. Gazdálkodási Ügyosztály
5.1. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Mária utcában tervezett közvilágítási hálózat rekonstrukcióhoz
5.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Dugonics, Kálvária, Illés és Tömő utcákban tervezett közvilágítási hálózat rekonstrukcióhoz
5.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület Szigony utcában B+R kerékpár-tároló létesítéséhez
5.4. Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ kérelme kizárólagos várakozóhelyek kijelölésére és díjmentességére
5.5. Közterület-használati kérelmek elbírálása
5.6. A Corvin Észak Kft. kérelme gépjármű-elhelyezési kötelezettség bérleti szerződéssel történő teljesítésére vonatkozóan
6. Kisfalu Kft.
6.1. A Budapest VIII., József krt. 26. szám alatti földszinti, 34862/0/A/6 helyrajzi számú, határozott időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
6.2. A Budapest VIII., József körút 48. szám alatti, 35229/0/A/20 helyrajzi számú, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
6.3. A Budapest VIII., József krt. 48. szám alatti, 35229/0/A/20 helyrajzi számú helyiségre vonatkozó 205/2015.(III.09.) számú határozat visszavonása, és a Budapest VIII., József körút. 48. szám alatti, 35229/0/A/19 helyrajzi számú, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
6.4. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (2 db)
6.5. Zenubia Keleti Élelmiszer Kft., valamint a Cz és Cz Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 125. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
6.6. HÁZKEZELŐ és Épületüzemeltető Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 86. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
6.7. GL Building Corporation Kft., valamint Kaszanitzky Anna egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Bródy Sándor u. 36. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában
6.8. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 75. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázaton történő bérbeadására
7. Egyebek
7.1. Javaslat az Ezüstfenyő Gondozóház felújításához kapcsolódó pályázat benyújtására
7.2. Javaslat a JYM-400 forgalmi rendszámú gépjármű ingyenes használatba vételének megszüntetésére
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok