Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2015. április 20.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat peren kívüli egyezség megkötésére
1.2. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül bérleti jogviszony cserelakással történő megváltására
1.3. A Budapest VIII. kerület Nap utca …….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.4. A Budapest, VIII. kerület, Rákóczi út ………….. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
2. Beszerzések
2.1. Javaslat az MNPIII T1/1 programon belül szolgáltatás beszerzéséhez kapcsolódó, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2.2. Javaslat az MNPIII T1/2 programon belül árubeszerzéséhez kapcsolódó, a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
2.3. „Szolgáltatási szerződés emelt szintű mérnökinformatikai támogatásra” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása
2.4. Javaslat „Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése” című, KMOP-4.3.2/A-13-2013-0001 azonosító számú projekthez kapcsolódó beszerzések eredményének megállapítására
3. Gazdálkodási Ügyosztály
3.1. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Rozgonyi utcában tervezett 10 kV-os földkábel rekonstrukcióhoz
3.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Dugonics, Kálvária, Illés és Tömő utcákban tervezett közvilágítási hálózat rekonstrukcióhoz
3.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Dataplex eléréséhez tervezett alépítményi hálózat bővítési munkákhoz
3.4. Közterület-használati kérelmek elbírálása
4. Rév8 Zrt.
4.1. Javaslat az Európa Belvárosa Program II. keretében Belsőudvar Program pályázat kiírására
5. Kisfalu Kft.
5.1. A Budapest VIII., József körút 48. szám alatti, 35229/0/A/22 helyrajzi számú, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
5.2. A Budapest VIII., József körút 48. szám alatti, 35229/0/A/21 helyrajzi számú, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
5.3. Javaslat gépkocsi-beálló bérbeadására (2 db)
5.4. HolMed Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Dankó u. 29. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú teremgarázsban lévő 5. számú gépkocsi-beállóhely vonatkozásában
5.5. IS.BH Kft. valamint a Szép Ház 2002 Bt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, József körút 18. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.6. DEDAJ PÉKSÉG Kft. kérelme a Budapest VIII. kerület, Losonci tér 6. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.7. ………………. bérleti díj felülvizsgálati és bérleti szerződés módosítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Mária u. 11. szám alatti helyiség vonatkozásában
5.8. Orbán ’61 Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Nagy Fuvaros u. 2/B. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.9. MENA GROUP TRADE Kft. bérlő tevékenységi kör módosítására vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
5.10. Orbán ’61 Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Népszínház u. 33. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.11. ……………. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Práter u. 30-32. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú pinceszinti tároló helyiség vonatkozásában
5.12. MELANDRIJON Bt. bérlő tevékenységi kör bővítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 54-56. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
5.13. Ideal Taste Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 38-44. (44.) szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.14. A Budapest VIII., Népszínház utca 18. szám alatti, 34677/0/A/4 helyrajzi számú, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt üzlethelyiség elidegenítése
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok