Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2015. május 4.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül elővásárlási jogról való lemondásra
2. Közbeszerzések
2.1. Javaslat „Vállalkozási szerződés tervezési, útépítési és iskolaépület lábazat vízszigetelési munkálatok elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
2.2. Javaslat a „Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonát képező lakó- és üzemi épületek, lakások és egyéb funkciójú helyiségek, helyiségcsoportok, üres telkek gyorsszolgálati (24 órás), közvetlen balesetveszély és hibaelhárítása, karbantartása, valamint háziorvosi rendelők gyorsszolgálati (24 órás), közvetlen életveszély és hibaelhárítási feladatainak és felújítási feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
2.3. Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében „Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III” keretében önkormányzati lakóépületek és lakások felújítása a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 projekthez kapcsolódóan" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
3. Beszerzések
3.1. Javaslat a „Diákmunka egyéni mentorálása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
4. Gazdálkodási Ügyosztály
4.1. Tulajdonosi hozzájárulás MTK Stadion építési engedélyezési tervét alátámasztó közlekedési tervek alapján a közterületi kivitelezéshez
4.2. Közterület-használati kérelmek elbírálása
4.3. A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. kérelme koncentrált rakodó kijelölésére
4.4. Javaslat az Új Teleki téri Piac J2 jelű 20 m2 alapterületű piaci üzlethelyiség bérleti jogának megszerzése céljából kiírt pályázat eredményének megállapítására és új pályázat kiírására
5. Rév8 Zrt.
5.1. Javaslat az MNPIII T4/3 Családfejlesztő Szolgáltatás keretében 56 önkormányzati bérlakás részleges felújításához szükséges építőanyagok és eszköz biztosítására vonatkozó szállítói keretszerződés módosításának elfogadására
5.2. Javaslat az MNPIII T4/1 Közterületi ártalomcsökkentő szolgáltatások projekttel kapcsolatos szerződés módosításának elfogadására
5.3. Javaslat az MNPIII T3/3 Bűnmegelőzési stratégia, cselekvési terv, a G2/4 Karrierút fejlesztés és tanácsadás, diákmunka mentorálás projektekkel és a rovarirtással kapcsolatos szerződések módosításának elfogadására
6. Kisfalu Kft.
6.1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (1 db)
6.2. Horváth Bertalan egyéni vállalkozó bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 118. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
6.3. Csizmadia Erzsébet Mária egyéni vállalkozó és Farkas Sándor egyéni vállalkozó közös bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Baross u. 124. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
6.4. ZUPP Group Kft., valamint Gyarmati József egyéni vállalkozó, továbbá az Őszi Napsugár Alapítvány bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Futó u. 3. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
6.5. Ahmed & Anita Kft. bérlő tevékenységi kör módosítására vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, József krt. 26. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
6.6. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Krúdy Gy. u. 3. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázaton történő bérbeadására
6.7. EUROVIN Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 26. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
6.8. Csizmadia Erzsébet Mária egyéni vállalkozó és Farkas Sándor egyéni vállalkozó közös bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Orczy út 42. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
6.9. „Corvin” Zrt. új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Práter u. 29/A. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségekre
6.10. ARTIKEL-Com Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Práter u. 29/B. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
6.11. West-Orient Company Kft. bérlő és a Three Wave Kft. bérleti jog átruházásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. kerület, Rákóczi út 27/B. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében
6.12. HÁZKEZELŐ és ÉPÜLETÜZEMELTETŐ Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Somogyi B. u. 14. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
6.13. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Krúdy Gy. utca 11. számú Társasház 36717/0/A/33 helyrajzi számú albetétre fennálló adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés felbontására, és új adásvételi szerződés megkötésére
6.14. Javaslat a Budapest VIII., Lujza u. ………….. szám alatti lakásra vonatkozóan …………. és ………… bérlők bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
6.15. Javaslat a Budapest VIII., Lujza u. ………. szám alatti üres önkormányzati bérlakás csatolására, a Budapest VIII., Lujza u. ………….. szám alatti önkormányzati bérlakáshoz
6.16. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Tömő u. …………. szám alatti lakás bérbeadására
7. Egyebek
7.1. Javaslat kihelyezett térfigyelő kamera üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötésér
7.2. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Horváth Mihály téri játszótér kialakítása tárgyában
7.3. A Képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjaira vonatkozó 2015. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos beszámoló
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok