Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2015. május 13.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Képviselő-testület
1.1. Javaslat a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására
1.2. A Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete
1.3. Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi pénzmaradványának felhasználására és a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
1.4. Javaslat a Magdolna Negyed Program III. megvalósításához szükséges döntések meghozatalára
1.5. Javaslat a Corvin Sétány Program megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára
1.6. Javaslat a JÓKÉSZ módosítására
1.7. Javaslat a Társasházak részére nyújtható támogatási rendszer módosítására
1.8. Javaslat a másodbeépítésű térfigyelő kamerák felhasználására
1.9. Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat feladatainak jövőbeni ellátására
1.10. Javaslat a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
1.11. Javaslat döntések meghozatalára a Szeszgyár utca meghosszabbításával kapcsolatban
1.12. Javaslattétel funkcionális megújulásra a Józsefvárosi pályaudvar területén
1.13. Javaslat megállapodás megkötésére sporttevékenységgel kapcsolatban
1.14. Javaslat önkormányzati intézmények átalakításával kapcsolatos döntések meghozatalára
1.15. Javaslat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatásához kapcsolódó pályázat benyújtására
1.16. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosítására
1.17. Javaslat a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Közbeszerzések
2.1. Javaslat a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” (azonosító szám: KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001), „Családfejlesztési szolgáltatás keretében Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyújtás biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
3. Gazdálkodási Ügyosztály
3.1. A Józsefvárosi Szent József Római Katolikus Plébánia kérelme gépjármű-elhelyezési kötelezettség bérleti szerződéssel történő teljesítésére vonatkozóan
3.2. Kizárólagos várakozóhely kijelölése és díjmentesség kérése
3.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Rökk Szilárd utcában tervezett 10 kV-os földkábel rekonstrukcióhoz
3.4. Javaslat a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft-vel kötendő pénzeszköz-átadási megállapodás elfogadására
3.5. Közterület-használati kérelmek elbírálása
4. Rév8 Zrt.
4.1. Javaslat a Rév8 Zrt. működésével kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára
5. Kisfalu Kft.
5.1. Javaslat üres helyiségek és lakások elidegenítésére
5.2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (1 db)
5.3. Javaslat gépkocsi-beálló ingyenes használatba adására
5.4. Andráska László méltányossági kérelme a felhalmozott bérleti és használati díj elengedésére, továbbá bérbeszámítási megállapodás megkötésére
5.5. A MOZA Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Gutenberg tér 2. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.6. Suez Holding Zrt. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 15. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.7. Havex Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. József krt. 66. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.8. A Civil Mozgalom Egyesület kérelme a Budapest VIII. kerület, Mosonyi u. 1. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.9. A Favorit Festék és Építőanyag Kft. bérbevételi és bérbeszámítási kérelme a Budapest VIII. kerület, Teleki L. tér 6. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.10. Javaslat a Budapest VIII., Szigony u. ……………. szám alatti lakás jogcím nélküli lakáshasználójának - ………….. - elhelyezésére vonatkozóan
5.11. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Hock János u. ……………. szám alatti közszolgálati lakás bérleti díjának csökkentésére
5.12. Döntés lakossági parkolási ügyekben
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok