Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2015. június 8.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés

HATÁROZAT-MELLÉKLETEK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében az Európa Belvárosa Program II. – Palotanegyed Kulturális Városmegújítása során útépítési és javítási munkálatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.2. Javaslat útkárral kapcsolatos kártérítési igény rendezésére (frsz.: …………..)
1.3. Javaslat útkárral kapcsolatos kártérítési igény rendezésére (frsz.: …………..)
2. Közbeszerzések
2.1. Javaslat „Közétkeztetési szolgáltatás ellátása diétás étkeztetéssel és a tálalókonyhák fejlesztésével” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának megállapítására
2.2. Javaslat a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” (azonosító szám: KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001), „Családfejlesztési szolgáltatás keretében Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyújtás biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők alkalmasságának megállapítására
3. Gazdálkodási Ügyosztály
3.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
3.2. A Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület Bókay János utcában vízvezeték kiváltáshoz
3.4. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Szigony utcában hírközlő hálózat kiváltási munkákhoz
3.5. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület Bókay János utcában gázelosztó vezeték kiváltáshoz
3.6. A Budapesti Építő és Szerelő Zrt. kérelme gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltására vonatkozóan
3.7. Javaslat az Új Teleki téri piac területén lévő J3 üzlethelység bérlői kérelmének elbírálására
3.8. Javaslat viharkárral összefüggő, BKV kártérítési igény rendezésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3.9. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Práter u. 56-60. sz. ingatlanok előtti részen járdaburkolat felújítására
4. Rév8 Zrt.
4.1. Javaslat az MNPIII T1/1-3, T4/2, T4/3, T5/1 társadalmi alprogramjaihoz kapcsolódó szupervízió és a T5/2 Kálvária tér megújításához kapcsolódó szociális program vonatkozásában együttműködési megállapodások megkötésére
5. Kisfalu Kft.
5.1. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása
5.2. A MOZA Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII., Gutenberg tér 2. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.3. …………… magánszemély bérbevételi kérelme a Budapest VIII. Kun u. 12. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiségek vonatkozásában
5.4. Javaslat a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 31. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség nyilvános egyfordulós pályázaton történő bérbeadására
5.5. Javaslat a Budapest VIII., Üllői út 66/A. szám alatti nem lakás célú helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
6. Egyebek
6.1. Tulajdonosi hozzájárulás az Auróra utca 22-28., Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat elektromos ellátásának bővítéséhez
6.2. Javaslat betéti keretszerződés megkötésére a Sberbank Magyarország Zrt-vel
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok