Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2015. június 15.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül bérleti jogviszony cserelakással történő megváltására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
1.2. A Budapest VIII. kerület Kisfaludy u. …………… szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való lemondás
1.3. Javaslat az „Energiaracionalizálás Józsefvárosban projekthez kapcsolódó külső nyílászárók javítási munkái vállalkozói szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2. Közbeszerzések
2.1. Javaslat „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” (azonosító szám: KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001), „Családfejlesztési szolgáltatás keretében Szociális Lakhatási Technikai Segítségnyújtás biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
2.2. Javaslat a „Magdolna Negyed Program III. Közterület program keretében térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők alkalmasságának megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
3. Beszerzések
3.1. „A Polgármesteri Hivatal helyiségeinek temperálása” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítása (PÓTKÉZBESÍTÉS)
4. Gazdálkodási Ügyosztály
4.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
4.2. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest VIII. kerület Delej utca 20. alatti ingatlan esővízlevezető vezetékek javításának közterületi munkáihoz
4.3. Tulajdonosi hozzájárulás Budapest VIII. kerület Corvin Sétány 125 jelű tömb távhőellátás közműépítéshez
5. Kisfalu Kft.
5.1. Javaslat a Vajdahunyad utca 14. szám alatti Józsefvárosi Roma Önkormányzat helyiségeinek felújítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
5.2. Javaslat az önkormányzati feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységet végző szervezetek kedvezményes bérleti díjának 2015. évre történő engedélyezésére (6 db)
5.3. ……………… új bérleti jogviszony létesítésére vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Lujza u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek vonatkozásában
5.4. Az ALZAMZAM Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Német u. 4. szám alatti üres, önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségre
5.5. Mena Group Trade Kft. bérlő tevékenységi kör módosítására vonatkozó kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség vonatkozásában
5.6. A Moravcsik Alapítvány kérelme a Budapest VIII. kerület, Üllői út 60-62. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség bérleti díjának közös költség összegen történő megállapítására
6. Sürgősségi
6.1. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Corvin Sétány Program területén lévő épületek bontásához (PÓTKÉZBESÍTÉS)
7. Sürgősségi
7.1. Javaslat a 2015. évi civil, egyházi és sport pályázatok elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok