Józsefváros újjáépül, Idősbarát Önkormányzat, Családbarát Önkormányzat
KERESÉS

Bizottsági ülések

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság ülése - 2015. június 22.

MEGHÍVÓ

letöltés

JEGYZŐKÖNYV

letöltés

HATÁROZATOK

letöltés


NAPIRENDEKElőterjesztésMelléklet
1. Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
1.1. Javaslat peres egyezségi ajánlattal kapcsolatban meghozandó döntésre
1.2. Javaslat a Corvin Sétány Program keretén belül bérleti jogviszony cserelakással történő megváltására
1.3. Javaslat a „Magdolna Negyed Program III. Közterület program keretében térfigyelő kamerarendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.4. Javaslat „Adásvételi keretszerződés keretében egyenruha és egyéb tartozékok beszerzése eseti megrendelések alapján” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
1.5. Javaslat óvodavezetői pályázat elbírálására
2. Képviselő-testület
2.1. Javaslat az építményadóról szóló 38/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet módosítására
2.2. Javaslat a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
2.3. Javaslat a Magdolna Negyed Program III. megvalósításához kapcsolódó döntések meghozatalára
2.4. Javaslat önkormányzati intézmények homlokzati, nyílászáró korszerűsítési munkálataira
2.5. Javaslat a TÉR_KÖZ „A” pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.6. Javaslat a Budapest VIII., Nagy Templom u. 12/b. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület elidegenítésre történő kijelölésére
2.7. Javaslat bérbeadói hozzájárulás megadására a Budapest VIII., Práter u. 11. szám alatti iskolaépület albérletbe adásához
2.8. Javaslat a Budapest VIII., Rákóczi út 59. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat kiírására
2.9. Javaslat a Budapest VIII., Üllői út 58. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületrész elidegenítésére vonatkozó pályázat kiírására
2.10. Javaslat a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálattal kapcsolatos döntések meghozatalára
2.11. Javaslat emléktáblák elhelyezésére
2.12. Javaslat az építésüggyel összefüggő egyes helyi eljárások részletes szabályairól szóló 5/2013. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítására
2.13. Javaslat a Káptalan-füredi gyermektábor fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára
2.14. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint a lakbér mértékéről szóló 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati rendelet módosítására
2.15. Javaslat Országzászló felállítására vonatkozó döntések meghozatalára
2.16. Javaslat önkormányzati intézmények átalakításával kapcsolatos döntések meghozatalára
2.17. Javaslat a 2015. évi alapítványi pályázatok elbírálására
2.18. Javaslat a Népkonyhával kapcsolatos döntések meghozatalára
2.19. Javaslat Idősek Klubja kialakítására a Palotanegyedben
2.20. Javaslat a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására
2.21. Beszámoló a Képviselő-testület bizottságai 2014. november 1. – 2015. április 30. között átruházott hatáskörben hozott döntéseinek végrehajtásáról
2.22. Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására
2.23. Javaslat bizottsági tag cseréjére
2.24. Tájékoztató a Köztérmegújítási Nívódíj pályázat eredményéről
3. Közbeszerzések
3.1. Javaslat „Három óvoda felújítása Józsefvárosban vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
3.2. Javaslat a „Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő napközi otthonos óvodák karbantartása, felújítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
4. Gazdálkodási Ügyosztály
4.1. Közterület-használati kérelmek elbírálása
4.2. Tulajdonosi hozzájárulás módosítási kérelem elbírálása a Tolnai Lajos utcai gázvezeték építéséhez kapcsolódóan
4.3. Tulajdonosi hozzájárulás a Magyar Telekom Nyrt. távközlési hálózat korszerűsítési munkáihoz
4.4. Javaslat az Új Teleki téri Piac területén lévő E2 és E3 üzlethelyiség bérlői kérelmének elbírálására
4.5. Tulajdonosi hozzájárulás a Dataplex eléréséhez tervezett alépítményi hálózat építéséhez
5. Kisfalu Kft.
5.1. Hozzájárulás a Budapest VIII., Delej u. …………… szám alatti, …………………. helyrajzi számú lakásingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződéshez
5.2. Lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyása (MÁV-lakótelep)
5.3. YOLO Kft. bérbevételi kérelme a Budapest VIII. kerület, Nap u. 9. szám alatti üres önkormányzati tulajdonú helyiség vonatkozásában
5.4. Szandra Beauty Bt. bérlő és a Norszi-Nail 2015 Szolgáltató Kft. bérleti jog átruházásra vonatkozó közös kérelme a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 38. szám alatti önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiség tekintetében
5.5. Javaslat a Budapest VIII., Práter u. ……… szám alatti épületben lévő lakás minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
5.6. Javaslat az ,,LNR-CS/2015. típusú" bérlakás pályázat kiírására
6. Egyebek
6.1. Javaslat megbízási szerződés megkötésére az Európa Belvárosa Program II. – Palotanegyed Kulturális Városmegújítása során útépítési és javítási munkálatokkal kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátására
6.2. Javaslat megbízási szerződés megkötésére az Energiaracionalizálás Józsefvárosban projekthez kapcsolódó külső nyílászárók javítási munkálatok elvégzésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátására
6.3. Javaslat megbízási szerződés megkötésére az MNPIII. keretében történő tervezési, útépítési és iskolaépület lábazat vízszigetelési munkálatok elvégzésével kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátására
6.4. Javaslat a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására
vissza fel

Ügyfélfogadási rend

06-1-459-2100
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

06-1-459-2265
1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Hétfő *8.15-18.00 13.30-18.00
Kedd *8.15-16.00
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök *8.15-16.00
Péntek 8.15-11.30

* haláleset, valamint egészségügyi intézményen kívül történt születés hozzátartozó által történő bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Az alábbi anyakönyvi ügyek intézése előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján történik:

  • házassági névviseléssel, névváltoztatással,
  • születési családi és/vagy utónév módosításával,
  • megkülönböztető betűjellel, névkorrekcióval,
  • hazai anyakönyvezés iránti kérelemmel kapcsolatos anyakönyvi ügyek intézése,
  • házasságkötési szándék bejelentéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről szóló jegyzőkönyv felvétele,
  • születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

  • Fent részletezett anyakönyvi ügyek intézése - a házasságkötési szándék bejelentésének és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kivételével - nincs az anyakönyvi esemény helyéhez, illetve lakóhelyhez kötve, az ez irányú kérelmeket bármely település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél elő lehet terjeszteni.

  • Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Ügyfeleink kényelme érdekében az anyakönyvi okirattal igazolni kívánt adatok elektronikus anyakönyvben történő rögzítése, az anyakönyvi esemény és a kérelmező azonosításához szükséges adatok anyakonyv@jozsefvaros.hu e-mail címre történő megküldésével is kérelmezhető annak érdekében, hogy a kivonat másolatok kiállítása a kérelmező lakó, vagy tartózkodási helye szerint legközelebb eső település képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél történhessen meg.

Családtámogatási Iroda

06-1-459-2277
1082 Budapest, Baross u. 66-68.
Hétfő 13.30-18.00
Kedd nincs
Szerda 8.15-16.30
Csütörtök nincs
Péntek 8.15-11.30

Kapcsolatok